Urbanism

PLANURI URBANISTICE ZONALE APROBATE PANA 2020

PROCEDURA DE AUTORIZARE A EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
ETAPE
1. Se solicita emiterea Certificatului de Urbanism
2. Eliberare Certificat de Urbanism
3. Obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism
4. Elaborarea documantatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
5. Solicitarea emiterii Autorizatiei de Construire
6. Emitere Autorizatie de Construire
7. Anuntarea inceperii executarii lucrarilor cu amplasarea, la loc vizibil, a panoului de identificare a investitiei (formulare tipizate)
8. Executarii lucrarilor
9. Anuntarea finalizarii executiei lucrarilor (formulare tipizate)
10.Receptia la terminarea lucrarilor
11.Declararea constructiei in vederea impunerii la organele financiare

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de Nomenclatură stradală și adresă

 • Cerere
 • Copie Carte de Identitate
 • Extras Carte Funciară (actualizat la zii) sau adeverință cu componență familială de la biroul Registrul Agricol
 • Chitanță 9 lei

Titlu proiectului : CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
P.O.T. propus 5,81%; C.U.T. propus 0,06
Suprafața construită la sol – 327,4 mp
Suprafață construită desfășurată – 327,4 mp
Regim de înălțime – parter

Titlu proiectului : CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
P.O.T. propus 6,10%; C.U.T. propus 0,061
Suprafața construită la sol – 146,79 mp
Suprafață construită desfășurată – 146,79 mp
Regim de înălțime – parter

•Titlu proiectului : CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER
•P.O.T. propus 7,58%; C.U.T. propus 0,07
•Suprafața construită la sol – 167,52 mp
•Suprafață construită desfășurată – 167,52 mp
•Regim de înălțime – parter

•Titlu proiectului : REABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN SĂCUENI
•P.O.T. propus 25,2%; C.U.T. propus 0,29
•Suprafața construită la sol – 410 mp
•Suprafață construită desfășurată – 472 mp
•Regim de înălțime – Biserica are două nivele supraterane P+supantă
•A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

•Titlu proiectului : CONSTRUIRE AUTOGARA
•P.O.T. propus 16,77%; C.U.T. propus 0,1677
•Suprafață construită clădire – 106 mp
•Suprafață construită copertină – 128 mp
•Suprafața construită totală – 234 mp
•Regim de înălțime – parter
•A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

•Titlu proiectului : CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU TINERET LA NIVEL COMUNITAR ÎN ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR
•P.O.T. propus 59,7%; C.U.T. propus 0,7
•Suprafață construită propusă – 359,80 mp
•Suprafața construită totală – 407,30 mp
•Regim de înălțime – P
•A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

•Titlu proiectului : CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI PORȚI DE ACCES
•P.O.T. propus 1,70%; C.U.T. propus 0,0248
•Suprafața construită la sol Casă familială – 153 mp
•Suprafață construită desfășurată Casă familială – 257 mp
•Regim de înălțime – parter +mansardă
•Suprafața construită la sol Anexă – 75 mp
•Suprafață construită desfășurată Anexă – 75 mp
•Regim de înălțime – parter

•Titlu proiectului : MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL SĂCUENI, LOCALITĂȚILE SĂCUENI, CUBULCUT, CADEA, CIOCAIA, OLOSIG, JUDEȚUL BIHOR
•Lungimea totala drumuri modernizate – 12693 ml
•A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

•Titlu proiectului : CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ Dp+P
•P.O.T. propus 11,80%; C.U.T. propus 0,20
•Suprafața construită la sol – 144,38 mp
•Suprafață construită desfășurată– 242,08 mp
•Regim de înălțime – Dp + parter

•Titlu proiectului : CONSTRUIRE CĂSUȚE DE CAZARE ȘI ANEXĂ
•P.O.T. propus 17,6%; C.U.T. propus 0.18
•Suprafața construită la sol – 142.56 mp
•Suprafață construită desfășurată– 142.56 mp
•Regim de înălțime – P

 
Nr. Titlu proiect
1 Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar
2 Desființare construcție nr. Cad. 54214-c4-fundație existentă
3 Intrare în legalitate – construire stație de bază pentru servicii de telecomunicații electronice
4 Construire bungalow pentru cazare
5 Reparații bazin, execuție alei, platforme șI containere
6 Transformarea străzilor zonei istorice a cramelor și drumului de legătură între parcul central și parcul dendrologic în spații verzi
7 Construire casă familială parter șI împrejuire teren
8 Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice al clădirii școlii gimnaziale din localitatea Ciocaia, Orașul Săcueni
9 Înființare centru de învățământ în orașul săcueni
10 Construire anexă gospodărească – intrare în legalitate
11 Stație fixă de telefonie tip gsm, alimentare cu energie electrică șI tubulatură pentru fibra optică
12 Construcția șI dotarea a 6 ateliere școlare moderne la Liceul Tehnologic Nr. 1 Cadea
13 Proiect modificator la ac nr. 7 din 14.07.2022
14 Modernizarea sediilor de exploatare ale A.B.A. Crișuri prin dotarea cu echipamente generatoare de energie regenerabilă șI nepoluantă – sediul sistemului hidrotehnic Ier, Săcueni
15 Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice ale clădirii primăriei orașului săcueni
16 Construirea de locuințe nzeb plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate șI învățământ
17 Demolare / construire casă familială și împrejmuire
18 Realizarea unei infrastructuri conexe și sigure pentru deplasarea cu bicicletă în orașul Săcueni – etapa II

Titlu proiectului : CENTRU/PLATFORMĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR
P.O.T. propus 0,58%; C.U.T. propus 0,005 %
Suprafața construită la sol – 29 mp
Regim de înălțime – parter
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlu proiectului : DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE NR. CAD. 54214-C4-FUNDAȚIE EXISTENTĂ
P.O.T. propus 11,69 %; C.U.T. propus 0,21 %
Suprafața construită la sol – 1.215 mp
Regim de înălțime – parter
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Titlu proiectului : INTRARE ÎN LEGALITATE – CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE
A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului : CONSTRUIRE BUNGALOW PENTRU CAZARE
• P.O.T. propus 6,03%; C.U.T. propus 0,06 %
• Suprafața construită la sol – 69,41 mp
• Regim de înălțime – parter
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului : REPARAȚII BAZIN, EXECUȚIE ALEI, PLATFORME ȘI CONTAINERE
• P.O.T. propus 10,13 %; C.U.T. propus 0,10 %
• Suprafața construită la sol – 1.498,83 mp
• Regim de înălțime – parter
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului : TRANSFORMAREA STRĂZILOR ZONEI ISTORICE A CRAMELOR ȘI DRUMULUI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE PARCUL CENTRAL ȘI PARCUL DENDROLOGIC ÎN SPAȚII VERZI, ÎN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 5202 MP (STRADA SÓS ÚT NR. CAD. 54124+PARTIAL STRADA LIBERTATII, NR. CAD. 54100)
• P.O.T. propus 0%; C.U.T. propus 0 %
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului : CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ PARTER ȘI ÎMPREJUIRE TEREN
• P.O.T. propus 17,52%; C.U.T. propus 0,17
• Suprafața construită la sol – 175,18 mp
• Regim de înălțime – parter

• Titlu proiectului : LUCRĂRI DE REABILITARE AVÂND SCOPUL CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE AL CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CIOCAIA, ORAȘUL SĂCUENI
• P.O.T. propus 18,99%; C.U.T. propus 0,18
• Suprafața construită la sol – 342 mp
• Regim de înălțime – parter
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului : Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni
• P.O.T. propus 23,60%; C.U.T. propus 0,47
• Suprafața construită la sol – 5.043 mp
• Suprafața desfășurată – 10.221 mp
• Regim de înălțime – P+2E; P+E, P
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Autorizație de construire nr. 10 din 05.09.2023
• Titlu proiectului : Construire anexă gospodărească – intrare în legalitate
• P.O.T. propus 6.47%; C.U.T. propus 0.06
• Suprafața construită la sol – 398,15 mp
• Suprafața desfășurată – 398,15 mp
• Regim de înălțime – P

• Titlu proiectului : Stație fixă de telefonie tip GSM, alimentare cu energie electrică și tubulatură pentru fibra optică
• P.O.T. propus 11,95%; C.U.T. propus 0,119
• Suprafața construită la sol – 10,75 mp
• Regim de înălțime – parter
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului : Construcția și dotarea a 6 ateliere școlare moderne la Liceul tehnologic nr. 1 Cadea
• P.O.T. propus 21,8%; C.U.T. propus 0,4
• Suprafața construită la sol – 1.177,55 mp
• Suprafața desfășurată – 1.177,55 mp
• Regim de înălțime – P
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Autorizație de construire nr. 13 din 18.09.2023
• Titlu proiectului Proiect modificator la AC nr. 7 din 14.07.2022
• P.O.T. propus 9,6%; C.U.T. propus 0,10
• Suprafața construită la sol – 198,3 mp
• Suprafața desfășurată – 198,3 mp
• Regim de înălțime – P

• Titlu proiectului Modernizarea sediilor de exploatare ale A.B.A. Crișuri prin dotarea cu echipamente generatoare de energie regenerabilă și nepoluantă – Sediul Sistemului Hidrotehnic Ier, Săcueni
• P.O.T. existent și propus 18%; C.U.T. existent și propus 0,23
• Suprafața construită la sol existent – 907 mp
• Suprafața desfășurată existent – 1.198 mp
• Regim de înălțime – P+1E
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• • Titlu proiectului: Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice ale clădirii primăriei orașului Săcueni
• P.O.T. propus 44,5%; C.U.T. propus 0,72
• Suprafața construită la sol – 494,30 mp
• Suprafața desfășurată – 988,60 mp
• Regim de înălțime – P+1E
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

• Titlu proiectului: Construirea de locuințe nZeb Plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, în orașul Săcueni, jud. Bihor.
• P.O.T. propus 15,44%; C.U.T. propus 0,46
• Suprafața construită la sol – 463,20 mp
• Suprafața desfășurată – 1.389,60 mp
• Regim de înălțime – P – E – M
• A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

•Titlu proiectului: Demolare casă nr. cad. 51365 – C1, Construire casă familială și împrejmuire
•P.O.T. propus 13,42%; C.U.T. propus 0,13
•Suprafața construită la sol – 242 mp
•Suprafața desfășurată – 242 mp
•Regim de înălțime – P

•Titlu proiectului: Realizarea unei infrastructuri conexe și sigure pentru deplasarea cu bicicletă în orașul Săcueni – etapa II
•Lungime pistă – 644,10 m
•A fost solicitat avizul autorității competente în domeniul protejării mediului

Pentru obtinerea Autorizaţiei de Construire sunt necesare următoarele acte:

 • 1 dosar, conţinând:
  • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism (originale);
  • dovada de luare în evidenţă a proiectului de către filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor (original);
  • plan de situatie vizat de OCPI;
  • DTAC întocmit conform Anexei nr.1 la Legea 50/1991, republicată (original);
 • 1 dosar, conţinând:
  • cerere tip de emitere autorizaţie de construire si anexa, completate integral, conform precizarilor din formular, 1 exemplar ;
  • titlul de proprietate asupra imobilului (copie legalizată);
  • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului pentru societati comerciale, pe actiuni, etc. (copie);
  • Certificatul de urbanism (copie);
  • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism (copii);
  • dovada de luare în evidenţă a proiectului de către filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor (copie);
  • plan de situatie vizat de OCPI;
  • DTAC, întocmit conform Anexei nr.1 la Legea 50/1991, republicată , deviz lucrari.

Cu aceste acte solicitantul vine la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru a i se calcula taxa pentru obtinere Autorizatie de Construire si timbrul de arhitectura.

Solicitantul poate plati aceaste sume cu chitanţă la casieria primăriei sau prin ordin de plata.

Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a autorizaţiei şi cu cele două dosare se depun la registratură, un dosar restituindu-se solicitantului la eliberarea Autorizatiei de Construire cu viza de neschimbare a Primariei.

Termen de emitere a autorizaţiei: 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete

Autorizaţia se ridică de la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Pentru obtinerea Autorizaţiei de Construire in vederea continuarii executiei constructiei sunt necesare următoarele acte:

 • 1 dosar, conţinând:
  • proiect de autorizaţie de construire întocmit conform Anexei nr.1 la Legea 50/1991, republicată : memoriu, plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri privind lucrarile ramase de executat cu specificarea materialelor si cromaticii finisajelor exterioare, copii;
 • 1 dosar, conţinând:
  • cerere tip de emitere autorizaţie de construire, completata integral, conform precizarilor din formular, 1 exemplar
  • titlul de proprietate asupra imobilului (copie legalizată);
  • Copie Autorizatie de Construire initiala, Certificat de Urbanism si avize obtinute initial;
  • extras carte funciara la zi (original);
  • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului pentru societati comerciale, pe actiuni, etc. (copie);
  • memoriu justificativ pentru continuare lucrarilor (original);
  • proiect de autorizaţie de construire întocmit conform Anexei nr.1 la Legea 50/1991, republicată : memoriu, plan de incadrare in zona, plan de situatie, planuri privind lucrarile ramase de executat cu specificarea materialelor si cromaticii finisajelor exterioare, copii;

Cu aceste acte solicitantul vine la Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru a i se calcula taxa pentru obtinere Autorizatie de Construire.

Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitanţă la casieria Primăriei Orașului Săcueni sau prin ordin de plata.

Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a autorizaţiei şi cu cele două dosare se depun la registratură, un dosar restituindu-se solicitantului la eliberarea Autorizatiei de Construire cu viza de neschimbare a Primariei

Termen de emitere a autorizaţiei: 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete

Autorizaţia se ridică de la Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism in vederea executarii de constructii, sunt necesare următoarele acte :

 • 1 dosar continand
  • cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi(copie),
  • memoriu de prezentare a investitiei(original),
  • plan de incadrare in zona(original),
  • plan de situatie(original).
 • 1 dosar conţinând :
  • cerere tip de emitere certificat de urbanism, completata integral, conform precizarilor din formular, 1 exemplar
  • copie act de proprietate,

Cu aceste acte solicitantul vine la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru a i se calcula taxa de emitere a certificatului de urbanism.

Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitanţă la casieria primăriei sau prin ordin de plata.

Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a certificatului şi cu cele două dosare se depun la registratură.

Termen de emitere a certificatului de urbanism: 30 zile de la data depunerii documentaţiei

Certificatul se ridică de la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism informare, dezmembrare, alipire sunt necesare următoarele acte:

 • 1 dosar continand
  • cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi(original); pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii,
  • plan de incadrare in zona(copie),
  • schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.
 • 1 dosar conţinând :
  • cerere tip de emitere certificat de urbanism, completata integral cu specificarea parcelelor care se alipesc sau se dezmembreaza, conform precizarilor din formular, 1 exemplar,
  • copie act de proprietate,
  • cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi(copie) pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii,
  • plan de incadrare in zona(copie),
  • schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.

Cu aceste acte solicitantul vine la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului , pentru a i se calcula taxa de emitere a certificatului de urbanism.

Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitanţă la casieria primăriei sau prin ordin de plata.

Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a certificatului şi cu cele două dosare se depun la registratură.

Termen de emitere a certificatului de urbanism: 30 zile de la data depunerii documentaţiei

Certificatul se ridică de la Biroul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Acte necesare închidere Autorizație de Construire

 • Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor ( formular F 15)
 • Cerere pentru regularizarea taxei privind autorizație de construire;
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza AC;
 • Referat de recepție elaborat de proiectant;
 • Element de identificare a solicitantului (Copie Carte de identitate, Certificat de înregistrare fiscală – pers juridice);
 • Copie autorizație de construire;
 • Proiectul (documentația tehnică) – DTAC;
 • În cazul persoanelor juridice document justificativ privind valoarea reală a lucrărilor;
 • Dovada privind achitarea taxei de regularizare.

Acte necesare pentru eliberare Certificat de atestare a edificării/extinderii a construcției

 • Cerere
 • Copie Carte de Identitate
 • Copie CU (Certificat de urbanism)
 • Copie AC (Autorizația de construire)
 • PROIECTUL IN FAZA T.A.C. AUTORIZAT

Acte necesare pentru trecerea în proprietate a terenului intravilan prin Ordinul Prefectului în baza Legii nr 18/1991 art.36

 • Cerere –Legea 18/1991 articolul 36 – Ordinul prefectului (birou copiat acte);
 • Copie Carte de Identitate;
 • Contract de vânzare – cumpărare sau decizie de atribuire;
 • Extras Carte Funciară;
 • Plan de situație;
 • Declarație pe propria răspundere în fața notarului (că există casa pe terenul respectiv);

04.03.2024 – Anunț consultarea populației – PUZ – Construire complex agrement Aquapark
04.03.2024 – Panou de informare publicul PUZ Aquapark
20.09.2023 – Anunț concesionare teren nr cad 50506
20.09.2023 – Anunț concesionare teren nr cad 55086 și nr cad 54767
12.09.2023 – Anunț privind aprobarea amplasamentului porții tradiționale Secuiești
07.08.2023 – Anunț închirierea unei suprafeţe de 2,5 mp
12.12.2022 – Anunț închirierea unui imobil de 200mp nr. cf. 55686
23.11.2022 – Anunț licitație concesionare clădire identificat prin nr. cad.50434 Săcueni
20.06.2022 – Anunț vanzare teren intravilan
20.06.2022 – Anunț anulare procedură de vânzare teren nr. CF 56025
15.06.2022 – Anunț închirierea unui imobil-teren situat în satul Cadea, oraș Săcueni
30.05.2022 – Anunț vănzare – teren intravilan
25.05.2022 – Anunț vănzare – teren intravilan
20.05.2022 – Anunț vănzare teren intravilan
11.05.2022 – Consultarea poplulației – memoriu technic PUZ creșă
11.05.2022 – Planșa inf. populației
21.03.2022 – Anunț vânzare teren intravilan 72mp
21.03.2022 – Anunț vânzare magazie de cereale
18.03.2022 – Anunț închiriere spațiu pentru birou în orașul Săcueni
18.03.2022 – Anunț vânzare imobil situat în orașul Săcueni
14.07.2021 – Anunț de închiriere
20.05.2021 – Anunț de inchiriere
05.05.2021 – Anunț concesiune
16.03.2020. – Anunţ concesiune
16.02.2020. – Închirierea clădirii situat în satul Cubulcut
16.02.2020. – Închirierea unui spațiu pentru birou
29.10.2020 – Anunț – Închiriere spațiu pentru birou
26.08.2020. – Anunţ – concesiune – teren 55771
26.08.2020. – Anunţ – concesiune – teren 55770
30.07.2020. – Anunț licitație – vănzarea unui teren
30.07.2020. – Anunț licitație – inchirierea – Hale din incinta incubatorului
30.07.2020. – Anunț licitație – concesionarea – teren intravilan in incinta incubatorului
01-07-2020 – Anunţ – închiriere birouri incubator – 2
26-06-2020 – anunţ ziar inchiriere Birouri incubator
25-02-2020 – Anunţ licitație publică pentru concesionare unui teren
16-02-2020 – Anunţ ziar inchiriere Birouri incubator
10-06-2019 – Anunţ concesionare locuri de case 2019
20-12-2018 – Anunț Concesionare aparthotel
20-12-2018 – Anunț Concesionare centru de bătrăni
Anuntii Licitati 20-01-2017-concesionare teren 2160mp