Anunț concurs – post contractual Deschide
2024-05-27
Anunț de participare – Achiziție directă pentru atribuirea contractului avănd ca și obiect: Dotarea cu echipamente de sonorizare adecvată a Teatrului Orășenesc “Szabo Odzsa” Deschide
2024-05-23
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Deschide
2024-05-21
Anunț de participare – Execuție lucrări aferente proiect Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni ETAPA a-II-a Deschide
2024-05-15
Anunț demararea proiectului ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Săcueni: Liceul Teoretic „PETOFI SANDOR” Săcueni, Școala Gimnazială „TOLDY” Sânnicolau de Munte și Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea” Deschide
2024-04-25
Decizie de anulare – Servicii de catering , asigurat prin programul national “Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii din cadrul școlii gimnaziale “Toldy” Sânnicolau de munte Deschide
2024-04-23
Decizie de anulare – Servicii de catering , asigurat prin programul national “Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului Teoretic “Petőfi Sándor”, Oraș Săcueni Deschide
2024-04-23
Contestație – Servicii de catering , asigurat prin programul national “Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului Teoretic “Petőfi Sándor”, Oraș Săcueni Deschide
2024-04-19
Contestație – Servicii de catering , asigurat prin programul national “Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii din cadrul școlii gimnaziale “Toldy” Sânnicolau de munte Deschide
2024-04-19
Anunț de tip erata Liceul Teoretic Petőfi Sándor Deschide
2024-03-25
Anunț de tip erata Școala Gimnazială Toldy Deschide
2024-03-25
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2024-03-25
Servicii de asistență socială pentru centrele de zi din localitățile: Ciocaia, Cadea, Cubulcut, Sănnicolau de Munte pe perioada aprilie-august 2024 Deschide
2024-03-22
Masă sănătoasă – Școală Gimnazială Toldy Deschide
2024-03-20
Masă sănătoasă – Liceul Petőfi Sándor Deschide
2024-03-20
Anunț de participare achiziție directă – “Furnizare de combustibil lichid, motorina pentru alimentarea utilajelor și autoturismelor care formeaza parcul auto al orașului Săcueni” Deschide
2024-03-05
Panou de informare publicul PUZ Aquapark Deschide
2024-03-04
Anunț consultarea populației – PUZ – Construire complex agrement Aquapark Deschide
2024-03-04
Anunț concurs post contractual de conducere Deschide
2024-01-22
Lucrări de reabilitare având scopul creșterii eficienței energetice al clădirii școlii Gimnaziale din Localitatea Ciocaia, Orașul Săcueni Deschide
2023-11-20
Realizarea unei infrastructuri conexe și sigure pentru deplasările cu bicicleta în Orașul Săcueni, jud. Bihor-Etapa II Deschide
2023-11-20
„Servicii de asistență socială pentru centrele de zi din localitățiile: Ciocaia, Cadea, Cubulcut, Sônnicolau de Munte pe perioada de Sustenabilitate a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată in Săcueni” Cod SMIS 127932” Deschide
2023-11-03
Proiect de amenajament pastoral Săcueni Deschide
2023-10-25
Anunț de participare achiziție directă – Reparații prin asfaltare drum agricol D4, oraș Săcueni Deschide
2023-10-18
Anunț concesionare teren nr. cad. 55086 și nr. cad. 54767 Deschide
2023-09-20
Anunț concesionare teren nr. cad. 50506 Deschide
2023-09-20
În atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local pentru anul 2024 Deschide
2023-09-18
Anunț privind aprobarea amplasamentului porții tradiționale Secuiești Deschide
2023-09-12
Anunț închirierea unei suprafeţe de 2,5 mp Deschide
2023-08-07
Anunț concurs contractual – Anulat conform ordonanței 34/2023 Deschide
2023-05-12
Anunț concurs funcție publică Deschide
2023-04-12
Anunț concurs – manager de proiect Deschide
2023-04-06
Anunț concurs funcții contractuale Deschide
2023-03-30
Anunț concurs funcții contractuale – Anulat ! Deschide
2023-03-24
Cerere de oferta – B-DALI+PT Deschide
2022-12-20
Cerere de oferta Deschide
2022-12-20
Anunț închirierea unui imobil de 200mp nr. cf. 55686 Deschide
2022-12-12
Anunț în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Săcueni” Deschide
2022-12-06
Anunț licitație concesionare clădire identificat prin nr. cad.50434 Săcueni Deschide
2022-11-23
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2022-11-08
Anunț concurs – medic școlar Deschide
2022-11-04
Sprijin financiar, constând în tichete sociale în valoare de câte 2.000 lei/nou născut OUG nr.113/2022 Mai multe informații Deschide
2022-08-23
2022-07-22
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Amenajare foraj cu apă geotermală Primaria2 Deschide
2022-07-15
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Amenajare foraj cu apă geotermală Primaria1 Deschide
2022-07-15
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Amenajare foraj cu apă geotermală F4694 Deschide
2022-07-15
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Amenajare foraj cu apă geotermală F4692 Deschide
2022-07-15
Anunț concurs funcție publică – consilier juridic Deschide
2022-07-12
Anunț concurs – posturi contractuale Deschide
2022-06-30
Anunț vănzare teren intravilan Deschide
2022-06-20
Anunț anulare procedură de vânzare teren nr. CF 56025 Deschide
2022-06-20
Anunț concurs funcții contractuale Deschide
2022-06-20
Anunț închirierea unui imobil-teren situat în satul Cadea, oraș Săcueni Deschide
2022-06-15
Anunț vănzare – teren intravilan Deschide
2022-05-30
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2022-05-26
Anunț vănzare teren intravilan Deschide
2022-05-25
Anunț vănzare teren intravilan Deschide
2022-05-20
Anunț public privind decizia de încadrare APM Deschide
2022-05-05
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2022-03-24
Anunț vânzare magazie de cereale Deschide
2022-03-22
Anunț închiriere spațiu pentru birou în orașul Săcueni Deschide
2022-03-22
Anunț vânzare teren intravilan 72mp Deschide
2022-03-22
Anunț vânzare imobil situat în orașul Săcueni Deschide
2022-03-22
Anunț concurs medic școlar Deschide
2022-03-18
Proces verbal privind încheierea perioadei de consultare publică pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Oraș Săcueni (SIDU)
Documentația se poate accesa la secțiunea “Primăria Săcueni – Programe și strategii
Deschide
2022-02-04
Anunț funcție contractuală Deschide
2022-02-03
Comunicat de presă – Educația – Cheia succesului Deschide
2022-01-06
Anunț Consultare Publică‚ la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Oraș Săcueni (SIDU)
Documentația se poate accesa la secțiunea “Primăria Săcueni – Programe și strategii
Deschide
2022-01-04
Anunț concurs funcție publică Deschide
2021-11-12
Anunț Supunere Dezbatere Publică – Documentație privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al Orașului Săcueni Deschide
2021-10-29
HOTĂRÂRE NR. 74 – privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătăți publice în aplicarea Hotărârii de Guvem nr. 1090 din 07 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începănd cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Deschide
2021-10-22
Anunț concurs funcție publică Deschide
2021-10-14
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2021-10-12
Anunț privind solicitarea de subvenții pentru asociații și fundații care desfășoară activități sociale, licențiate, în oraș Săcueni Deschide
2021-09-22
Anunț concurs contractual Deschide
2021-08-23
Anunț concurs contractual Deschide
2021-08-18
Anunț închiriere Deschide
2021-07-14
Anunț concurs funcții contractuale Deschide
2021-06-28
Anunț concurs funcție publică Deschide
2021-06-11
Parcul Industrial din Săcueni își așteaptă investitorii Deschide
2021-06-02
Anunț inchiriere Deschide
2021-05-20
Anunț concesiune Deschide
2021-05-05
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2021-04-08
Lista funcțiilor din administrația publică locală Săcueni Deschide
2021-03-31
Proiect budget Deschide
2021-03-24
Anunţ concesiune Deschide
2021-03-16
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului) Deschide
2021-03-11
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2021-02-25
Închirierea clădirii situat în satul Cubulcut Deschide
2021-02-16
Închirierea unui spațiu pentru birou Deschide
2021-02-16
Anunț concurs funcție publică Deschide
2021-02-01
Anunț concurs pentru ocuparea funției publice vacante Deschide
2020-12-21
Anunț concurs funcție contractuală Deschide
2020-11-12
Închiriere spațiu pentru birou Deschide
2020-10-29
Încheierea civilă nr. 129/2020 Deschide
2020-10-19
Anunt concurs – post bibliotecar Deschide
2020-10-14
Anunț stimulent ed. 2020 – Tichete sociale Deschide
2020-09-01
Anunţ – concesiune – teren 55771 Deschide
2020-08-26
Anunţ – concesiune – teren 55770 Deschide
2020-08-26
Anunț licitație – vănzarea unui teren Deschide
2020-07-30
Anunț licitație – inchirierea – Hale din incinta incubatorului Deschide
2020-07-30
Anunț licitație – concesiune – teren intravilan in incinta incubatorului Deschide
2020-07-30
Anunţ – închiriere birouri incubator – 2 Deschide
2020-07-02
Anunţ – închiriere birouri incubator Deschide
2020-07-01
Soluțiile localităților partenere ROMACT de limita impactului criyei generate de COVID19 asupra comunităților de romi Deschide
2020-05-14
Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentarea pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, a/in. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României Deschide
2020-03-18
Hotărârea Nr 7. privind aprobarea hotărârii nr 9. a grupului de support technico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României Deschide
2020-03-12
Hotărârea Nr 6. a grupului de support technico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României Deschide
2020-03-12
Anunţ licitație publică pentru concesionare unui teren Deschide
2020-02-25
Anunț concurs – post contractual vacant Deschide
2020-02-12
Anunţ inchiriere birouri incubator Deschide
2020-02-03
Anunț concurs – post contractual vacant Deschide
2019-12-23
Anunț concurs – post contractual vacant Deschide
2019-12-10
Anunț concurs – funcție contractuala Deschide
2019-11-19
Anunț concurs – funcție contractuala Deschide
2019-10-31
Anunț concurs – funcție contractuala Deschide
2019-10-08
Ajutor pentru cei care au datorii de impozite către bugetul local Deschide
2019-10-04
Lista funcțiilor din administrația publică locală Săcueni din categoria personalului plătit din fonduri publice Deschide
2019-09-30
Concurs de recrutare pentru ocuparea 2 funcții publice vacante Deschide
2019-09-20
Anunț concurs – muncitor calificat Deschide
2019-09-17
P.U.Z. – Construire Spălătorie Auto Cu Autoservire – Panou de Informare Deschide
2019-08-29
Anunt concurs muncitor calificat Deschide
2019-08-22
Anunt concurs inspector debutant Deschide
2019-08-22
Anunţ concesionare locuri de case – 2 2019 Deschide
2019-07-09
Anunţ concesionare locuri de case 2019 Deschide
2019-06-10
P.U.Z. – Centru Educaţional Multifuncţinal Pentru Copii Şi Tineri În Situaţii De Risc “Copilul Jesus” Deschide
2019-06-05
Anunțul UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA Deschide
2019-05-29
P.U.Z. – Construire spații comerciale Deschide
2019-04-09
P.U.Z. – Construire și dotare centru de sănătate și terapie integrativă Deschide
2019-04-09
P.U.Z. – Înființare seră de producție in orașul Săcueni Deschide
2019-04-09
P.U.Z. – Construire și dotare Apart-hotel Deschide
2019-04-09
Lista funcțiilor din administratia publica locala Sacueni Deschide
2019-03-29
Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant Deschide
2019-03-19
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant Deschide
2019-02-18
Anunt mediu decizie etapa incadrare pentru proiectul Construire Parc Industrial Deschide
2019-02-07
Anunți concurs pentru ocuparea posturi contractuale vacante Deschide
2019-02-05
Anunți concurs pentru ocuparea funcții publice vacante Deschide
2019-02-01
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Deschide
2019-01-29
Anunț concurs – compartiment sport si turism Deschide
2019-01-16
Campanie de conștientizare: Identificare și raportarea scăpărilor de gaze Deschide
2019-01-14
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Parcuri Industriale Bihor SA Deschide
2019-01-11
Anunț concurs Deschide
2019-01-03
Anunț Concesionare centru de bătrăni Deschide
2018-12-20
Anunț Concesionare aparthotel Deschide
2018-12-20
Anunți concurs de angajare Deschide
2018-12-13
Anunt concurs de angajare Deschide
2018-11-26
Anunt concurs de angajare Deschide
2018-11-09
Lista funcțiilor publice din cadrul U.A.T. Sacueni Deschide
2018-09-30
Anunț de selecție parteneri in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Anunt rezultat procedura de selectie Deschide
2018-07-30
Anunț concurs asistent comunitar debuntant Deschide
2018-07-03
Anunț Legea 260/2008 privind asigurarea locuințelor Deschide
2018-06-21
Anunț concurs – Șef formație Deschide
2018-04-20
Lista funcțiilor din Administrația Publică Locală Săcueni din categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii 153/2017 art. 33 Deschide
2018-03-17
Proces Verbal – Ședința extraordinară al Consiliului Local al Orașului Săcueni din data de 15 ianuarie 2018 Deschide
2018-01-15
Anunt Colectiv – Titluri executorii emise 15.01.2018 Deschide
2018-01-15
Proces Verbal – Ședința extraordinară al Consiliului Local al Orașului Săcueni din data de 8 ianuarie 2018 Deschide
2018-01-08
Lista funcțiilor din administratia publica locala Sacueni Deschide
2017-09-12
Proces Verbal – Sedinta extrordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-09-06
Proces Verbal – Sedinta ordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-07-31
Proces Verbal – Sedinta ordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-06-30
Anunt – PRIMĂRIA ORAŞULUI SĂCUENI organizează licitaţie publică pentru inchirierea unor spații pentru Birouri situate în Orașul Săcueni, str. Leta Mare, nr.32, în cadrul Centrului de Afaceri Săcueni. Deschide
2017-05-15
Proces Verbal – Sedinta ordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-04-28
Proces Verbal – Sedinta extrordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-03-31
Proces Verbal – Sedinta ordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-03-13
Proces Verbal – Sedinta Extraordinara al Consiliul Local al Orasului Sacueni Deschide
2017-02-23
Anunt Licitati 20-01-2017-concesionare teren 2160mp Deschide
2017-01-20
Anunt Rezultat procedura de selectie parteneri ptr. proiect Deschide
2016-11-25
Pocu-PV de evaluarea si selectie a scrisorilor de intentie- 24-11-2016 Deschide
2016-11-24
Alegeri parlamentare 2016 Deschide
2016-11-12
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ SĂCUENI – Anexă dispoziţie primari Deschide
2016-11-12
Anunț Colectiv, borderou nr: 35/ 10.11.2016- PF Deschide
2016-11-10
Anunț Colectiv, borderou nr: 03/ 03.11.2016- Pj Deschide
2016-11-03
Anunt infiintare “Centre de zi” pentru copii si serviciul social de ingrijire persoane varstnice la domiciliu. Deschide
2015-10-30