Primăria Săcueni

Béres Csaba – primar
Telefon: 40-0259-352194
În funcţie:
– primul mandat: 2008-2012
– al doilea mandat: 2012-2016
– al treilea mandat: 2016-2020
– al patrulea mandat: 2020-2024

Declarația de avere și de interese:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Prezentare:

Numele meu este Béres Csaba, m-am născut în Săcueni la 19 martie, 1975. Am crescut într-o familie cu patru copii eu fiind al treilea. Studiile liceale le-am făcut la Grupul Şcolar Agricol din Cadea. Am dat bacalaureatul la Săcueni după care am obţinut diplomă de sociolog în 2006 la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Am studiat cu bursă de merit la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta şi la Universitatea Seghedin.

Pe parcursul anilor universitare am organizat numeroase conferinţe ştiinţifice. Întotdeauna am considerat mai important interesul public decât cel personal, şi din cauza asta deja din anii tinereţii am avut o activitate intensă în sfera civilă. Aşa am reuşit să ajung membru, vicepreşedinte sau preşedinte a numeroaselor organizaţii civile. Dintre acestea enumăr Uniunea Democrată aTinerilor Maghiari (UDTM), filiala Săcueni, UTS (Uniunea Tinerilor din Săcueni), ATŢ (Asociaţia Tinerilor de la Ţară) şi USMC (Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj).

Csuka József-György – Viceprimar
CV Csuka József-György
Telefon: 0755 044 929

În funcţie din 2009 – din partea UDMR

Adresa e-mail: csukajozsef.71@gmail.com

Declarația de avere și de interese:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Galamb Gabriela – secretar
CV Galamb Gabriela
Telefon: 0755 747 642

Declarația de avere și de interese:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Agenda Primarului

Archivă Agenda primarului

Gal Emilia-Florica – administrator public
Bocor Andrea – șef serviciu contabilitate
Bede Maria – șef birou urbanism si amenajarea teritoriului

PROGRAM DE LUCRU PRIMĂRIA ORAŞ SĂCUENI cu publicul în zilele lucrătoare

LUNI 08.00 16.30
MARŢI 08.00 16.30
MIERCURI 08.00 16.30
JOI 08.00 16.30
VINERI 08.00 14.00

Béres Csaba
Primar

MIERCURI și VINERI
08.00-12.00

Csuka Iosif
Viceprimar

LUNI și MARȚI
08.00-12.00

Galamb Gabriella
Secretar

LUNI – VINERI
08.00-12.00

Consilieri locali 2020-2024
Nr. Numele si prenumele Lista pe care a candidat
1 Béres Attila UDMR
2 Boros Dávid Candidat Independent
3 Duță Cristina-Mona PSD
4 Gődér Attila-Sándor UDMR
5 Hamza Alexandru UDMR
6 Iacob Nicolae-Radu PSD
7 Kaszoni Sandor-Robert UDMR
8 Komsa Cecília UDMR
9 Mátyus Bamabas-Zoltán PNL
10 Méreg Zoltán PNL
11 Nagy Attila UDMR
12 Nagy Ștefan UDMR
13 Pál Csaba-Zsolt UDMR
14 Rhédey Emilia UDMR
15 Szasz Alexandru PSD
16 Szilagyi Ghizela UDMR

Comisii de specialitate:

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului Săcueni.
– Nagy Stefan
– Szilagyi Ghizela
– Matyus Barnabas
– Iacob Nicolae Radu
– Goder Attila -Sandor
– Rhedey Emilia
– Hamza Alezandru

2. Comisia pentru agricultură, gospodărire orăşenească, protecţia mediului şi turism, servicii, comerţ şi integrare europeană.
– Nagy Attila
– Goder Attila
– Boros David

3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, activităţi sportive şi de agrement.
– Beres Attila
– Kaszoni Sandor
– Nagy Attila
– Pal Csaba
– Mereg Zoltan

4. Comisia pentru sănătate, protecţia socială, protecţia copilului.
– Szilagyi Ghizela
– Komsa Cecilia
– Szasz Alexandru

5. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism.
– Rhedey Emilia
– Csuka Jozsef-Gyorgy
– Duța Cristina
– Nagy Attila
– Pal Csaba

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice.

(art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Funcționar desemnat: Szabó Etelka
Adresa de contact : orassacueni@gmail.com
Tel: +0040 259 352 194

Program de lucru

Luni-Vineri: 8:00-16:00

Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” Săcueni
Adresă: loc.Săcueni, str.Dunării, nr.57, jud.Bihor
Cod poștal: 417435
Telefon: 0259/352 539
Email:liceulsacueni@gmail.com

Liceul Tehnologic nr.1 Cadea
Adresă: loc.Cadea (orș.Săcueni), nr.48, jud.Bihor
cod poștal: 417436
Telefon: 0259/708 971
Email:gra.cadea@yahoo.com

Școala Gimnazială „Toldy” Sânnicolau de Munte
Adresă: loc.Sânnicolau de Munte (orș.Săcueni), nr.26, jud.Bihor
cod poștal: 417441
Telefon: 0359/815 420
Email:scoalatoldy@gmail.com

Apa Canal Nord Vest
Adresă: Comuna Borș nr.204
Telefon: 0359-179209
Email:
apacanalnv@gmail.com

SC.General Edilitar Construct SRL.
Adresă:Săcueni str.Libertății nr.1
Email:
generaledilitarconstruct@gmail.com