Primăria Săcueni

1 Releveu
2 Primar
3 Viceprimar
4 Secretar
5 Agenda conducerii
6 Numele persoanelor cu funcții de conducere
7 Program de lucru
8 Audiente
9 Consilieri
10 Comisii de specialitate
11 Raport de activitate
12 Regulament intern
13 Organigrama
14 Programe și strategii
15 Legea 544/2001
16 Petiții
1 Releveu

2 Primar
Béres Csaba - primar
Telefon: 40-0259-352194
 
În funcţie: - primul mandat: 2008-2012
- al doilea mandat: 2012-2016
- al treilea mandat: 2016-2020
- al patrulea mandat: 2020-2024
 
Numele meu este Béres Csaba, m-am născut în Săcueni la 19 martie, 1975. Am crescut într-o familie cu patru copii eu fiind al treilea. Studiile liceale le-am făcut la Grupul Şcolar Agricol din Cadea. Am dat bacalaureatul la Săcueni după care am obţinut diplomă de sociolog în 2006 la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Am studiat cu bursă de merit la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta şi la Universitatea Seghedin.
 
Pe parcursul anilor universitare am organizat numeroase conferinţe ştiinţifice. Întotdeauna am considerat mai important interesul public decât cel personal, şi din cauza asta deja din anii tinereţii am avut o activitate intensă în sfera civilă. Aşa am reuşit să ajung membru, vicepreşedinte sau preşedinte a numeroaselor organizaţii civile. Dintre acestea enumăr Uniunea Democrată aTinerilor Maghiari (UDTM), filiala Săcueni, UTS (Uniunea Tinerilor din Săcueni), ATŢ (Asociaţia Tinerilor de la Ţară) şi USMC (Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj).
3 Viceprimar

 

Csuka József-György - Viceprimar

CV Csuka József-György
Telefon: 0755 044 929

În funcţie din 2009

- din partea UDMR

Adresa e-mail: csukajozsef.71@gmail.com

 

4 Secretar

 

Galamb Gabriela - secretar

CV Galamb Gabriela

Telefon: 0755 747 642

5 Agenda conducerii

Agenda primarului:

20 iulie, ora: 10.00-11.00 – Conciliere cu firma de consultanță Tenahof

21 iulie, ora: 13.00-14.00 – Conferință de presă

22 iulie, ora: 10.00-11.00 – Ședință la prefectura județului Bihor ”Incluziune socială”

22 iulie, ora: 12.00-13.00 – Ședință AGA Bihor – Bazinul de înnot

27 iulie, ora: 11.00-12.00 – Șendința POCU.

27 iulie, ora: 14.00-16.00 – Întâlnira cu directorul Liceului Greco-Catolic din Edelény, Ungaria.

30 iulie, ora: 17.00-20.00 – Șendinta primarilor.

9 august, ora 9.00-10.00 – vizită în tabăra de bicicletă

10 august, ora 10.00-11.00 – vizită în tabăra religiosă

16 august, ora 9.00-10.00 – vizită în tabăra de limba română

23 august, ora 10.00-11.00 – vizită în tabăra de artă

27 august, ora: 9.00-13.00 – ziua gazdelor din Valea Ierului

28 august, ora: 18.00-21.30 – festivitatea de inagurare a teatrului orășenesc din Săcueni reabilitat recent.

6 Numele persoanelor cu funcții de conducere

Gal Emilia-Florica - administrator public
Bocor Andrea - șef serviciu contabilitate
Bede Maria - șef birou urbanism si amenajarea teritoriului

7 Program de lucru

PROGRAM DE LUCRU PRIMĂRIA ORAŞ SĂCUENI cu publicul în zilele lucrătoare

LUNI

08.00

-

16.30

MARŢI

08.00

-

16.30

MIERCURI

08.00

-

16.30

JOI

08.00

-

16.30

VINERI

08.00

-

14.00

8 Audiente
BÉRES CSABA - PRIMAR
MIERCURI–VINERI
08.00-12.00
 
CSUKA IOSIF - VICEPRIMAR
LUNI –MARTI
08.00-12.00
 
GALAMB GABRIELLA - SECRETAR
LUNI-VINERI
08.00-12.00
9 Consilieri

2020 - 2024

Gődér Attila-Sándor - U.D.M.R.
Komsa Cecília - U.D.M.R.
Kaszoni Sandor-Robert - U.D.M.R.
Nagy Ștefan - U.D.M.R.
Hamza Alexandru - U.D.M.R.
Béres Attila - U.D.M.R.
Nagy Attila - U.D.M.R.
Pál Csaba-Zsolt - U.D.M.R.
Rhédey Emilia - U.D.M.R.
Szilagyi Ghizela - U.D.M.R.
Duță Cristina-Mona - P.S.D.
Szasz Alexandru - P.S.D.
Iacob Nicolae-Radu - P.S.D.
Mátyus Bamabas-Zoltán - P.N.L.
Méreg Zoltán- P.N.L.
Boros Dávid - Candidat Independent

10 Comisii de specialitate

Comisii de specialitate:

 

1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului Săcueni.

-Nagy Stefan
-Szilagyi Ghizela
-Matyus Barnabas
-Iacob Nicolae Radu
-Goder Attila -Sandor
-Rhedey Emilia
-Hamza Alezandru

2.Comisia pentru agricultură, gospodărire orăşenească, protecţia mediului şi turism, servicii, comerţ şi integrare europeană.

-Nagy Attila
-Goder Attila
-Boros David

3.Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, activităţi sportive şi de agrement.

-Beres Attila
-Kaszoni Sandor
-Nagy Attila
-Pal Csaba
-Mereg Zoltan


4.Comisia pentru sănătate, protecţia socială, protecţia copilului.

-Szilagyi Ghizela
-Komsa Cecilia
-Szasz Alexandru

5.Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism.

-Rhedey Emilia
-Csuka Jozsef-Gyorgy
-Duța Cristina
-Nagy Attila
-Pal Csaba

11 Raport de activitate
12 Regulament intern
13 Organigrama
14 Programe și strategii
15 Legea 544/2001

Funcționar desemnat: Dormány Beáta
Adresa de contact : orassacueni@gmail.com
Tel: +0040 259 352 194

 

Model Formular cerere - Legea 544

16 Petiții

Funcționar desemnat: Szabó Etelka
Adresa de contact : orassacueni@gmail.com
Tel: +0040 259 352 194

 

Program de lucru

Luni-Vineri: 8:00-16:00