Dispozițiile Autorității Executive

1-171 Format PDF

172-277 Format PDF

278-366 Format PDF

1/03.01.2020 Dispoziția privind acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare personalului contractual din cadrul bibliotecii și al Căminului cultural al orașului Săcueni în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.7448 din data de 31.12.2019
2/08.01.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Kanalas Erzsebet
3/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Liliana
4/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Catalina Maria
5/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Emil
6/08.01.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Zsolt
7/08.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Varga Roman
8/08.01.2020 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Lakatos Elisabeta
9/08.01.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Petes Melinda
10/10.01.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelorvpentru achiziția de lucrări:”Furnizare și montsj sistem de supravegherecvideo Oraș Săcueni”
11/10.01.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lenme, cărbuni, combustibili petrolieri
12/14.01.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de lucrări:”Execuție lucrări amenajare laborator bucătărie și ospătar în cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Cadea”
13/14.04.2020 Dispoziția privind majorarea îndemnizației lunare a viceprimarului orașului cu 25 % pentru implementatea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
14/14.01.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedetreminată a d-lui Dudas Alexandru pe post de muncitor calificat la Primăria orașului Săcueni
15/16.01.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
16/17.01.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Mada Erika
17/17.01.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lenme, cărbuni, combustibili petrolieri
18/20.01.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-nei Beldi Acs Iren pe post de îngrijitori clădiri la compartiment administrativ gospodărire deservire al Primăriei orașului Săcueni
19/20.01.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul aparatului de specialitatecal Autorității publice al orașului Săcueni la data de 17 februarie 2020
20/22.01.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-nei Szocs Zsuzsanna pe post de inspector de specialitate la Compartiment implementare proiecte europene la Primăriei orașului Săcueni
21/23.01.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii ianuarie 2020
22/23.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
23/27.01.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru următoarele servicii:”Evaluare de risc pentru sistem de supraveghere la Liceul Tehnologic nr.1 Cadea”
24/27.01.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
25/27.01.2020 Dispoziția privind desemnarea unor specialițsi externi numiți experți cooptați în cadrul procedurii simplificate: Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni
26/28.01.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Zambo Elisabeta
27/28.01.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Budapesta din Ungaria
28/29.01.2020 Dispoziția privind desemnarea unor specialițsi externi numiți experți cooptați pentru obiectivul:Furnizare și montaj ”Sistem supraveghere video oraș Săcueni”
29/30.01.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Dombi Edith
30/30.01.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
31/31.01.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
32/31.09.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
33/31.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliul local al orașului Săcueni
34/03.02.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Zambo Milan Damianul Zambo Milan Damian
35/03.02.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Varga Erik
36/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Kloba Ileana
37/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Matiu Gabriela
38/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Nagy Sandor
39/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Pamela
40/10.02.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Nagy Eva
41/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Zambo Ibolya
42/10.02.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szilagyi Andrea
43/10.02.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Boszormenyi Reka
44/10.02.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Rodica Simona
45/12.02.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Molnar Kristof Marton
46/12.02.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 28.02.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
47/13.02.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Viorica
48/13.02.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Edeleny din Ungaria
49/14.02.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior a unor salariați
50/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Borbely Monika
51/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Nagy Margareta
52/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Filip Adrienn Tunde
53/18.02.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Maior Ionela Georgiana
54/18.02.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
55/19.02.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă având ca obiect Servicii de proiectare tehnică în cadrul obiectivului de investiții ”Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni”
56/19.02.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Tordas din Ungaria
57/19.02.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
58/20.02.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
59/21.02.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Balazs Elisabeta
60/21.02.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii februarie 2020
61/21.02.2020 Dispoziția privind aprobarea asigurării combustibilului necesar pentru alimentarea autoutilajului cu 350 l de motorină
62/21.02.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
63/25.02.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane adulte la încheierea actelor de dispoziție
64/25.02.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru închirierea unor spații pentru birouri situate în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32 în carul Centrului de Afaceri Săcueni
65/25.02.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Szucs Emeric
66/25.02.2020 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
67/25.02.2020 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Katalin Mirabela
68/25.02.2020 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Ecaterina Viorica
69/25.02.2019 Dispoziția privind modificarea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 28.02.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent la Primăria orașului Săcueni
70/26.02.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru următoarele lucrări: ”Proiectare și execuție lucrări de montarea instalație GPL”
71/26.02.2020 Dispoziția privind constituirea unei comsii de licitație prin negociere pentru concesionarea unui teren în suprafață de 500 mp, situat în orașul Săcueni, str.Crișan, nr.9/C
72/27.02.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor: ”Creșterea calității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea”
73/27.02.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Boszormenyi Ildiko
74/28.02.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
75/28.02.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
76/02.03.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
77/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
78/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Eva
79/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Szilvia
80/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Kanalas Robert
81/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szucs Ida Margareta
82/03.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Annamaria
83/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la căminul cultural din localitatea Sânnicolau de Munte”
84/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații la treptele de la muzeul din orașul Săcueni”
85/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la trotuarele în oraș Săcueni, județul Bihor”
86/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente vestiar baza sportivă din oraș Săcueni”
87/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Construirea stație de autobuz în orașul Săcueni”
88/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la stația de pompare apă din orașul Săcueni”
89/04.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă având ca obiect Lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Realizare străzi în localitățile Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”
90/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Horvath Claudia
91/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Horvath Klaudia
92/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Lakatos Elisabeta
93/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Lakatos Elisabeta
94/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-lui Hendre Andras
95/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Hendre Andras
96/04.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balazs Ștefan
97/04.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Balazs Ștefan
98/05.03.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
99/09.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumei necuvenite ajutorului social d-lui Varga Roman
100/09.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Varga Roman
101/09.03.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
102/10.03.2020 Dispoziția privind numirea d-lui Balazs Sandor ca funcționar public definitiv
103/12.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru obiectivul Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni
104/13.03.2020 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Balogh Klara
105/13.03.2020 Dispoziția privind împuternicirea personalului din din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Săcueni de a constata și aplica contravențiile și sancțiunile prevăzute de OUG nr.97/2005
106/13.03.2020 Dispoziția privind desemnarea comisiei de distrugere a actelor de identitate, a cărților de alegător și a carnetelor de cărți de identitate provizorii, respectiv constatarea rebuturilor rezultate din activitatea specifică de operare-prelucrare date personale în vederea producerii cărților de identitate și a cărților de alegător din cadrul S.P.C.L.E.P. Săcueni
107/13.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei orășenești Săcueni, pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020
108/10.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Balogh Klara
109/16.03.2020 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Balla Imre
110/16.03.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Balogh Andras
111/16.03.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii martie 2020
112/16.03.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei pentru recepția a sortimentelor de piatră, pentru contractul ce are ca obiect:”Achiziție piatră pentru oraș Săcueni și satele aparținătoare”
113/16.03.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Hamza Ioan

114/17.03.2020 Dispoziția privind aprobarea închiderii pieței din orașul Săcueni
115/18.03.2020 Dispoziția privind revocarea dispoziției cu nr.73 din 27.02.2020 ajutorului social d-nei Boszormenyi Ildico
116/23.03.2020 Dispoziția privind desemnarea persoanelor grupului de lucru dincadrul UAT Săcueni care se ocupă cu problemele legate de prevenirea răspândirii coronavirus Covid 19
117/25.03.2020 Dispoziția privind constituirea unei echipe de voluntari și desemnarea persoanelor responsabile cu coordonarea echipei de voluntari
118/26.03.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
119/30.03.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Hendre Viorica
120/31.03.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata determinată a d-nei Vasadi Timea Andrea pe post de referent la Serviciul de alimentare domeniul public privat și spații verzi al Primăriei orașului Săcueni
121/01.04.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei pentru preluarea produselor: ”Achiziție tablete pentru UAT Săcueni”
122/07.04.2020 Dispoziția privind recuperarea și modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Zaslati Brigitta
123/08.04.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balla Imre
124/09.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Reabilitare clădire Primărie Săcueni”
125/14.04.2020 Dispoziția privind desemnarea unor salariați ca responsabili în vederea întocmirii documentelor necesare la actualizarea cărților funciare ale UAT Săcueni
126/14.04.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
127/16.04.2020 Dispoziția privind reluarea procedurii de atribuire de Furnizare și montaj ”Sistem supraveghere video oraș Săcueni”, inițiată prin anunț de participare simplificat nr.SCN1060346/13.12.2019
128/21.04.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Angela
129/21.04.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Juliana
130/21.04.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
131/21.04.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Eva
132/21.04.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii aprilie 2020
133/22.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală pentru următoarele lucrări: ”Înființarea unui parc de agrement în orașul Săcueni”
134/23.04.2020 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: ”Creșterea calității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, localitatea Cadea, județul Bihor, România”, inițiată prin anunț de participare simplificat nr.1065699/24.03.2020
135/24.04.2020 Dispoziția privind nominalizarea salariaților care răspund de utilajele și acipamentele pentru întreținerea spațiilor verzi publice ale UAT Oraș Săcueni
136/24.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior a unor salariați
137/24.04.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
138/24.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a pagubelor calamităților naturale pe raza UAT Oraș Săcueni

139/30.04.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect Serviciilor de: ”Proiectarea sistem de supraveghere la Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL Nr.98/31.07.2019
140/04.05.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatei Hoduț Valentina Denisa Maria
141/05.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privins execuția lucrărilor:”Reparații curente la trotuarele din localitatea Sânnicolau de Munte”
142/05.05.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Magdolna
143/05.05.2020 Dispoziția privind numirea Comisiei de Verificare și Validare decont–raporturi intermediare/finale în domeniul finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Oraș Săcueni pentru activităţi nonprofit de interes general
144/18.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru obiectivul Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni în cadrul obiectivului de investiții:”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe aflate în proprietatea UAT Săcueni”
145/21.05.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
146/21.05.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii mai 2020
147/26.05.2020 Dispoziția privind reluarea procedurii de atribuire de Furnizare și montaj ”Sistem supraveghere video oraș Săcueni”, inițiată prin anunț de participare simplificat nr.SCN1060346/13.12.2019
148/27.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de licitație pentru obiectivul: ”Furnizarea de combustibil lichid, motorină, pentru alimenterea utilajelor și autoturismelor, care formează parcul auto al orașului Săcueni”
149/27.05.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
150/28.05.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrările de:”Așternere covor asfaltic de întreținere 1,2 km – Orașul Săcueni
151/28.05.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
152/29.05.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
153/04.06.2020 Dispoziția privind sancționarea disciplinară a salariatului Szabo Valentin
154/04.06.2020 Dispoziția privind nominalizarea salariaților care sunt ressponsabili pentru verificarea temperaturii angajațiilor și a tuturor persoenelor care intră în clădirea Primăriei orașului Săcueni
155/09.06.2020Dispoziția privind constituirea și componența Grupului de lucru local POAD
156/10.06.2020Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție: Echipamente pentru dotarea unităților de învățământ aparținând UAT Săcueni în cadrul obiectivului de investiții: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de scoli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni” respectiv lot 6 Sistem de supraveghere video”
157/10.06.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
158/15.06.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Attila
159/15.06.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Roxana Mariana
160/15.06.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Maria
161/15.06.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Reparații curente trotuare din localitatea Săcueni”
162/15.06.2020 Dispoziția cu privire la instituirea serviciului de permanență la sediul Primăriei orașului Săcueni în caz de iminență a producerii unor situații de urgență
163/16.06.2020 Dispoziția privind desemnarea experților externi cooptați pentru obiectivul: Proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul: ”Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, Județul Bihor”, pentru procedura inițiaprin anunț de participare simplificat nr.SCN1064568, publicat în SEAP în data de 05.03.2020
164/19.06.2020 Dispoziția privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Szell Andrea Gizella având funcția de inspector I, grad profesional superior în cadrul compartimentului cadastru al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
165/22.06.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Lakatos Ida
166/22.06.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Balazs Anna Julianna
167/22.06.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iunie iunie 2020
168/22.06.2020 Dispoziția privind numirea unui membru din partea Oraș Săcueni în comisia de recepție finală la expirarea perioadei de garanție pentru lucrările de construcții efectuate la ”Grădinița Ciocaia cu program normal cu 2 săli de grupă, Săcueni”
169/24.06.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
170/24.06.2020 Dispoziția privind numirea unui membru din partea Oraș Săcueni în comisia de recepție a lucrărilor de relocare utilități-apa curentă și ape uzate din cadrul Variantei de Ocolire Săcueni
171/26.06.2020 Dispoziția privind constituirea Comisiei orașului Săcueni pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

172/06.07.2020 Dispoziția privind alcătuirea unei comisii de verificare a dosarelor privind acordarea ajutoarelor de urgență
173/06.07.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorității publica al orașului Săcueni la data de 3 august 2020
174/06.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de: ”Lucrări de decolmatare și reprofilare șanțuri pe raza administrative a UAT Oraș Săcueni”

175/13.07.2020 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 14 iulie 2020 – 17 iulie 2020
176/13.07.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni

177/14.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de negociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare:”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 2 – tractoraș de tuns gazon – 1 buc”
178/14.07.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție

179/16.07.2020 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Agyi Izaura

180/20.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Szilagyi David- Norbert
181/20.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minorul Szilagyi Pavel-Zoltan
182/20.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minora Szilagyi Aniko
183/20.07.2020 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Rezmuves Erzsebet
184/20.07.2020 Dispoziția privind rectificarea actului de naștere al numitei Szabău Emilia

185/21.07.2020 Dispoziția privind costituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.9 din cadrul Incubatorului de Afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1
186/21.07.2020 Dispoziția privind costituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.7 din cadrul Incubatorului de Afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1

187/23.07.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iulie 2020
188/23.07.2020 Dispoziția privind expirarea prioadei de stagiu a d-nei Szocs Zsuzsanna și încadrarea în funcția de inspector de specialitate gradul II

189/27.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Racordare la rețeaua electrică a bazxinului didactic de înot”

190/28.07.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
191/28.07.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
192/28.07.2020 Dispoziția privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 – Săcueni pentru alegerile locale din 27.septembrie 2020

193/29.07.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Balazs Vivien-Ildiko
194/29.07.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
195/29.07.2020 Dispoziția privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”

196/31.07.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect:”Reparații curente Primărie Săcueni” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020

197/03.08.2020 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.5 a bugetului local din anul 2020

198/04.08.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Dormany Beata
199/04.08.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional principal a funcționarului public Olah Marton Csaba

200/06.08.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni

201/07.08.2020 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului Săcueni

202/10.08.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc mediatorului sanitar Hendre Erzsebet

203/11.08.2020 Dispoziția privind revocarea doamnei Bede Maria având calitatea de președinte cu drept de vot, din cadrul comisiei de evaluare pentru obiectivul: ”Proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul: ”Reabilitare străzi în localitățile Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”, și desemnarea domnului Csuka Jozsef Gyorgy viceprimar, în calitate de președinte cu drept de vot, în cadrul comisiei de evaluare
204/11.08.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați

205/12.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect: ”Reparații curente trotuare din orașul Săcueni” în baza Acordului de partenetiat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020
206/12.08.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de nedociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 5 – Mobilier
207/12.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de nedociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 3 – Jocuri educative

208/13.08.2020 Dispoziția privind constituirea comiei de recepție a obiectivului de investiție, conform procedurii simplificate ”Furnizare produse pentru dotarea Liceului Tehnologic nr.1 Cadea în cadrul obiectivului de investiții: ”Creșterea calității educaționale în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea, localitatea Cadea, județul Bihor, România” – lot 2 – Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi și pentru sufragerie”
209/13.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru procedura de negociere prealabilă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: ”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietatea UAT Săcueni, respectiv lot 4 – Echipamente IT”

210/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Juliana
211/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Melinda Eniko
212/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Milotai Izabella
213/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Nagy Ibolya
214/21.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rezmuves Elisabeta
215/21.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de: ”Lucrări de terasamente în intravilanul orașului Săcueni(str.Dunării)”

216/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comidiei de recepție pentru achiziția directă a materialelor conform proiect ”Împreună suntem puternici”
217/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a halelor din incinta incubatorului de afaceri din Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF nr.55703, nr.cad.55703-C2
218/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea unui teren intravilan în incinta incubatorului de afaceri, suprafața de 550 mp, înscris în CF nr.55704, având nr.cadastral 55704 situat în oraș Săcueni
219/24.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea unui teren în suprafață de 8248 mp, înscris în CF nr.54289 având nr.cadastral 54289, sat Cubulcut, oraș Săcueni

220/25.08.2020 Dispoziția privind constituirea comidiei de recepție pentru procedura de negociere prealabilă a unui anunț de participare:”Reabilitarea/dotarea/modernizarea unor imobile a căror destinație este cea de școli și/sau grădinițe, aflate în proprietea UAT Săcueni, respectiv lot 1- Echipamente de sudură”
221/25.08.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent luni august 2020
222/25.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Ecaterina Viorica
223/25.08.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Juliana
224/25.08.2020 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Săcueni, județul Bihor, alegerea autoritpților administrației publice locale din 27.septembrie 2020

225/26.08.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
226/27.08.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depusă în cadrul cumpărărilor directe ce are ca obiect: ”Amenajare teren fitness în aer liber în Oraș Săcueni” și ”Achiziționare echipamente pentru loc de joacă în oraș Săcueni”
227/28.08.2020 Dispoziția privind desemnarea unor salariați din cadrul UAT Oraș Săcueni în comisii la Parcuri Industriale Bihor SA

228/31.08.2020 Dispoziția privind constituirea echipei de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
229/04.09.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni

230/14.09.2020 Dispoziția privind constituirea comidiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:
231/14.09.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Kanalas Erzsebet
232/14.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Liliana

233/16.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Catalina Maria
234/16.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Emil
235/16.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hendre Zsolt

236/17.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărărilor directe ce are ca obiect: ”Construire gard în localitatea Ciocaia oraș Săcueni”

237/18.09.2020 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Lakatos Elisabeta
238/18.09.2020 Dispoziția privind repunerea alocației pentru susținerea familiei numitei Petes Melinda
239/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Erika Csilla
240/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Elisabeta Margareta
241/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monica
242/18.09.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monica

243/21.09.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Viorica
244/21.09.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent luni septembrie 2020

245/23.09.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
246/23.09.2020 Dispoziția privind desemnarea unui salariat din cadrul UAT Oraș Săcueni în grupul de lucru pentru derularea SNSPVPA
247/23.09.2020 Dispoziția privind interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice în ziua votării 27 septembrie 2020 pe o distanță de 500 metri în jurul spațiilor de protecție ale secțiilor de votare de pe raza orașului

248/25.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Extindere rețea iluminat public în Sânnicolau de Munte”

249/28.09.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
250/28.09.2020 Dispoziția privind numirea d-nei Kovacs Gabriela-Cristina ca funcționar public definitiv
251/28.09.2020 Dispoziția privind numirea d-lui Boloș Gheorghe-Alexandru ca funcționar public definitiv
252/28.09.2020 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eszter Erzsebet

253/30.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor privind lucrarea ”Reparații grupuri sanitare în incinta școlii cu clasele I-VIII str.Libertății, nr.33”
254/30.09.2020 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.7 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii din anul 2020
255/30.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărărilor directe ce are ca obiect: ”Achiziționarea unei centrale termice pentru Școala Gimnazială ”Toldy” Sânnicolau de Munte” în baza Acordului de parteneriat încheiat între Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor și UAT Oraș Săcueni
256/30.09.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție a obiectivului de investiție, conform procedurii simplificate ”furnizare și montaj de supraveghere video oraș Săcueni”

257/05.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-nei Kerekes Terezia
258/06.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de:”Execuție lucrări de decolmatare și reprofilare șanț în orașul Săcueni”
259/07.10.2020 Dispoziția privind sancționarea disciplinară a salariatului Szabo Csongor

260/12.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Szabo Csongor
261/12.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 10.11.2020 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni

262/14.10.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Varga Aliz-Dorina
263/15.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepția a bunurilor/prdeare primirea cumpărărilor directe ce are ca obiect:”Achiziționarea unei centrale termice pentru Școala Gimnazială Toldy Sânnicolau de Munte” în baza acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020
264/16.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ”Construire gard localitatea Ciocaia oraș Săcueni” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69/20.07.2020
265/16.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei evaluarea ofertelor pentru achiziția de lucrări:”Reparații infrastructura drum comunal și amenajare acostamente 0,50 m (lungime totală 1279 m x 2 = 2558 m) oraș Săcueni”

266/19.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă d-nei Antal Noemi
267/19.10.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă d-nei Palfi Noemi

268/20.10.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Varga Istvan Lucian
269/20.10.2020 Dispoziția privind constituirea și componența Grupului de lucru pentru derularea S.N.S.E.D.
270/20.10.2020 Dispoziția privind angajarea pe durată determinată a d-nei Palfi Noemi în funcția de consilier personal al primarului
271/20.10.2020 Dispoziția privind angajarea pe durată determinată a d-nei Antal Noemi în funcția de consilier personal al primarului
272/20.10.2020 Dispoziția privind numirea echipei de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
273/20.10.2020 Dispoziția privind numirea managerului de proiect în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
274/20.10.2020 Dispoziția privind numirea expertului grup țintă în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
275/20.10.2020 Dispoziția privind numirea asistentului manager în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
276/20.10.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului financiar în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
277/20.10.2020 Dispoziția privind numirea expertului informare și publicitate în echipa de implementare a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni” cod SMIS 2014+: 127932 prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

278/22.10.2020 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Toth Botond
279/23.10.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
280/26.10.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii octombrie 2020
281/26.10.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Istvandi Ibolya
282/26.10.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Balazs Ștefan
283/27.10.2020 Dispoziția privind reînnoirea Dispoziției nr.239 din 09.05.2017 pentru delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă conform mandatului actual al domnului primar
284/27.10.2020 Dispoziția privind desemnarea salariaților autorizate pentru semnarea documentelor de încasări și plată
285/27.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de: ”Reparații infrastructura drum comunal amenajare acostamente 0,50 m (lungime totală 1279 m x 2 = 2558 m”
286/27.10.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
287/28.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:”Lucrări de reparații drumuri cu mixture asfaltică la cald BA16- zona UAT oraș Săcueni”
288/28.10.2020 Dispoziția privind acordarea stimulentului de risc asistentului medical comunitar Turdean Eva
289/28.10.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de lucrări:”Reparații la drum cominal DC 13 (așternere covor asfaltic)”
290/30.10.2020 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în orașul Săcueni, județul Bihor, alegerea pentru Senat și Camera Deputaților în anul 2020
291/02.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Execuție lucrări de amenajare la casa de cultură din loc.Săcueni, în cadrul obiecrivului de investiție ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din orașul Săcueni, str.Libertății, nr.18/A, județul Bihor”
292/03.11.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheiarea actelor de dispoziție
293/04.11.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare
294/04.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 08.12.2020 pentru ocuparea uni post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
295/05.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
296/05.11.2020 Dispoziția pentru modificarea dispoziției nr.227 din 28.08.2020 privind desemnarea unor salariați din cadrul UAT Oraș Săcueni în comsii la Parcuri Industriale Bihor SA
297/09.11.2020 Dispoziția privind numirea d-lui Biro Andrei-Zoltan ca funcționar public definitiv
298/10.11.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-nei Guba-Kerekes Zsuzsa pe post de bibliotecar la Compartiment bibliotecă al orașului Săcueni
299/10.11.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Albert Sandor Norbert pe post de muncitor necalificat la Primăria orașului Săcueni
300/11.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, conform achiziție directe ”Achiziția de materiale de protecție precum și substanțe dezinfectante conform proiectului ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei Covid-19”
301/12.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
302/12.11.2020 Dispoziția privind constituirea comeiei de recepție a produselor/predare-primire a cumpărărilor directe ce are ca obiect:”Achiziționare marcaj prin pavaj tactil pentru UAT Oraș Săcueni”
303/12.11.2020 Dispoziția privind desemnarea membrilor personalului tehnic auxiliar care vor sprijini activitatea Biroului electoral al secțiilor de votare, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru senat și Camera Deputaților din anul 2020
304/13.11.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.10 din cadrul Incubatorului de afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta Mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1
305/16.11.2020 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului Săcueni
306/16.11.2020 Dispoziția privind modificarea componenței echipei de implementare a proiectului ”Eficientizarea sestemului de iluminat public a orașului Săcueni” numită prin dispoziția nr.228 din 31.08.2020
307/18.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
308/18.11.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor: ”Reparații la drum comunal DC 13 (asternere covor asfaltic)
309/18.11.2020 Dispoziția privind constituirea comsiei pentru preluarea produselor: ”Achiziție tuburi din beton armat”
310/19.11.2020 Dispoziția privind aprobarea chelruielilor de înmormântare a decedatului Balogh Cornelia-Melinda
311/20.11.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Ileana
312/20.11.2020 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eva
313/20.11.2020 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Balogh Cornelia Melinda
314/20.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Angyal Margareta
315/20.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Hendre Ibolya
316/20.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii noiembrie
317/20.11.2020 Dispoziția cu privire la încetarea de drept a contractului individual de muncă a d-lui Peter Zoltan
318/20.11.2020 Dispoziția privind numirea d-nei Ardelean Carmen Marta ca funcționar public definitiv
319/23.11.2020 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.8 a bugetului local din anul 2020
320/23.11.2020 Dispoziția privind privind constituirea comisiei de inventariere generala a elementelor de activ si pasiv aflate in proprietatea publica si privata al orasului Sacueni pe anul 2020
321/23.11.2020 Dispoziția privind privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Makai Annamaria
322/23.11.2020 Dispoziția privind privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Brigitta
323/23.11.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
324/23.11.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
325/24.11.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Dombi Edith
326/25.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la testarea organizată în data de 04.12.2020 pentru ocuparea postului de muncitor calificat
327/25.11.2020 Dispoziția privind numirea managerului de proiect în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
328/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului de achiziții în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
329/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului tehnic în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
330/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului de informare și publicitate în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
331/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului juridic în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
332/25.11.2020 Dispoziția privind numirea responsabilului financiar în echipa de implementare a proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public a orașului Săcueni”
333/26.11.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție a produselor, conform achiziție directe ”Achiziția de materiale de protecție precum și substanțe dezinfectante conform proiectului ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei Covid-19”
334/02.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul :”Reparații curente trotuare din orașul Săcueni” în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL nr.69&20.07.2020
335/03.12.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social
336/03.12.2020 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
337/04.12.2020 Dispoziția cu privire la modificarea contractului individual de muncă al numitului Albert Sandor Norbert
338/04.12.2020 Dispoziția privind interzicerea distribuirii și comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 m de la sediul secțiilor de votare
339/04.12.2020 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector grad profesional asistent în cadrul compatimentului evidență și plată beneficii de asistență socială la Direcția de Asistență Socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Kovacs Gabriela Cristina
340/04.12.2020 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector grad profesional principal în cadrul compatimentului autoritate tutelară și monitorizare persoane cu handicap, asistenți personali la Direcția de Asistență Socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Toth Adrienn Tunde
341/04.12.2020 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector grad profesional asistent în cadrul compatimentului servicii sociale la Direcția de Asistență Socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Maior Ionela Georgiana
342/04.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat suoerior a unor salariați
343/04.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție:”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig, județul Bihor”
344/09.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de finală a lucrărilor pentru obiectivul: ”Întreținere curentă drum comunal modernizat DC13, orașul Săcueni, județul Bihor” și ”Pietruire drum comunal DC5, Săcueni-Cherechiu”
345/10.12.2020 Dispoziția privind alocarea secvențelor de numere pentru înregistrarea corespondenței între registrele de intrare-ieșire ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Săcueni pentru alul 2021
346/11.12.2020 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei Zaslati Brigitta
347/11.12.2020 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Balogh Ferencz în funcția de șef serviciu administrare domeniul public privat și spații verzi al orașului Săcueni
348/14.12.2020 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare organizat în cadrul aparaatului de specialitate al autorității publice al orașului Săcueni la data de 21 ianuarie 2021pentru ocuparea unei funcții publice vacante
349/15.12.2020 Dispoziția privind covocarea Consiliului local al orașului Săcueni
350/15.12.2020 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a biroului nr.5 din cadrul Incubatorului de Afaceri situat în orașul Săcueni, str.Leta mare, nr.32, înscris în CF 55703 nr.top/cadastral 55703-C1
351/16.12.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii decembrie 2020
352/17.12.2020 Dispoziția privind covocarea Consiliului local al orașului Săcueni
353/17.12.2020 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
354/21.12.2020 Dispoziția privind rectficarea varianta nr.10 a bugetului local din anul 2020
355/21.12.2020 Dispoziția privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial al UAT Orașul Săcueni
356/21.12.2020 Dispoziția privind nominalizarea Consilierului de etică și Responsabilului cu gestionarea Registrului Funcțiilor sensibile în cadrul UAT Orașul Săcueni
357/21.12.2020 Dispoziția cu privire la încetarea raportului de serviciu a d-nei Beldi Erika inspector la compartimentul de impozite și taxe al Primăriei orașului Săcueni
358/21.12.2020 Dispoziția privind constiruirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drum comunal DC 7 km 10+440 – km–13+036, oraș Săcueni”
359/21.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei diplome și al unui premiu familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2020
360/30.12.2020 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Zambo Ilona Maria
361/31.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
362/31.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
363/31.12.2020 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
364/31.12.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatului Boros Imre
365/31.12.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatului Haznosi Sandor Ferencz
366/31.12.2020 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatei Meszaros Emoke Ildiko

1-236 Format PDF

237-445 Format PDF

1/04.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
2/07.01.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
3/07.01.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Varga Petre
4/07.01.2019 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
5/07.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social
6/07.01.2019 Dispoziția privind repunerea și modificarea ajutorului social d-nei Balog Pirosca
7/07.01.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Balog Elisabeta
8/07.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 04.02.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
9/07.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul organizat în data de 18.01.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
10/09.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
11/14.01.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Juliana
12/14.01.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Maria
13/14.01.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Rozalia Hermina
14/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Claudia Maria
15/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Alexandru
16/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szabo Renata
17/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rezmuves Annamaria
18/14.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 15.02.2019 pentru ocuparea unor post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
19/14.01.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul organizat în data de 15.02.2019 pentru ocuparea unor post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
20/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hamza Eszter Aliz
21/14.01.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Nagy Eva
22/14.01.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Hamza Eszter
23/14.01.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Nagy Eva
24/14.01.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Lakatos Ștefan Albert
25/15.01.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-nei Racz Anita ca urmare a acordul părților
26/15.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Erzsebet Eva
27/18.01.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Boros Janos ca urmare a acordul părților
28/18.01.2019 Dispoziția privind promovarea în grad profesional superior a funcționarului public Rusneac Mihai Vasile
29/14.01.2019 Dispoziția privind promovarea în grad profesional superior a funcționarului public Kovacs Melinda
30/21.01.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Maior Ștefan pe post de muncitor calificat la Serviciul administrare domeniul public privat și spații verzi al orașului Săcueni
31/22.01.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Varadi Endre pe post de muncitor necalificat I la compartiment administratic, gospodărire deservire al orașului Săcueni
32/22.01.2019 Dispoziția privind modificarea art.2 la dispoziția primarului nr.447/03.12.2018 privind acordarea îndemnizației de hrană
33/22.01.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Zsolt
34/22.01.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Odon
35/22.01.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Giurgiu Florentina
36/22.01.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii ianuarie 2019
37/25.01.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
38/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
39/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
40/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
41/31.01.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
42/31.01.2019 Dispoziția privind numirea temporară în funcția publică de șef serviciu a d-nei Bocor Andrea
43/01.02.2019 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de concurs, la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorătății publice al orașului Săcueni la data de 5 martie 2019 pentru ocuparea unor funcții publice vacante
44/01.02.2019 Dispoziția cu privire la constituirea comisiei de soluționarea contestațiilor, la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorătății publice al orașului Săcueni la data de 5 martie 2019 pentru ocuparea unor funcții publice vacante
45/05.02.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Fodor Karoly Tamas ca urmare a acordului părților
46/05.02.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Fodor Karoly Tamas pe post de inspector de specialitate gradul II la Serviciul administrare domeniul public privat și spații verzi al orașului Săcueni
47/06.02.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
48/07.02.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Farkas Monika Iutka
49/07.02.2019 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
50/07.02.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monika
51/07.02.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Bokor Ferencz pe post de muncitor necalificat la Compartiment administratic, fospodărire deservire al orașului Săcueni
52/08.02.2019 Dispoziția privind desemnarea d-lui Fodor Karoly Tamas – inspector de specialitate să îndeplinească și atribuțiile de manager de transport
53/08.02.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 18.03.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
54/08.02.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 18.03.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
55/11.02.2019 Dispoziția privind expirarea perioadei de stagiu a d-nei Turdean Eva și încadrarea în funcția de asistent medical
55/15.02.2019 Dispoziția privind modificarea contractului individual de muncă al numitului Nagy Botond
56/18.02.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 19.03.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
58/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
59/19.02.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Rozalia Hermina
60/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Zambo Etelca
61/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Giurgiu Florentina
62/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Rezmuves Zoltan
63/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Rezmuves Zoltan
64/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Covaciu Elena
64/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Varga Petre
66/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Varga Petre
67/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Covaciu Elena
68/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Horvath Etelka
69/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hamza Iren
70/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Varga Catalina Maria
71/19.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Catalina Maria
72/15.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Horvath Gyula TiborDispoziția privind recuperarea sume
73/15.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Horvath Gyula Tibor
74/15.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Balog Ileana
75/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumei necuvenite ajutorului social d-nei Balog Ileana
76/19.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Hamza Iren
77/22.02.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Carmen
78/22.02.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Hendre Carmen
79/22.02.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei
80/22.02.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii februarie
81/22.02.2019 Dispoziția privind încetarea dreptului la tichete sociale
82/22.02.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii cu privire la inventarierea bunurilor mobile din urma demolării Căminului Cultural
83/05.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
84/06.03.2019 Dispoziția privind desemnarea unui responsabil cu urmărirea în timp a construcției: sediu primărie, str.Libertății, nr.1
85/06.03.2019 Dispoziția privind constituirea comitetului de secutitate și sănătate în muncă
86/08.03.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector debutant în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Oraș Săcueni a domnului Balazs Sandor
87/08.03.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector superior în cadrul compartimentului registru agricol a doamnei Tobor Uszkai Ildiko Agnes
87/11.03.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisie de evaluare a ofertelor la procedura simplificată ”Achiziții utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și publice în orașul Săcueni”
89/11.03.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisie de evaluare a ofertelor la procedura simplificată ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
90/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
91/12.03.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
92/12.03.2019 Dispoziția privind acoradrea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Esmeralda
93/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balazs Lajos
94/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Zambo Eszter
95/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
96/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Balazs Minadora
97/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-nei Balazs Minadora
98/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balai Attila Ignacz
99/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d-lui Balai Attila Ignacz
100/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d- nei Boszormenyi Eva
101/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d- nei Boszormenyi Eva
102/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Ieremias Hajnal
103/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d- nei Ieremias Hajnal
104/12.03.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Rezmuves Maria
105/12.03.2019 Dispoziția privind recuperarea sumelor încasate necuvenit dreptului la ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri d- nei Rezmuves Maria
106/13.03.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
107/14.03.2019 Dispoziția privind sancționarea disciplinară a salariatului Szucs Emeric
108/15.03.2019 Dispoziția privind modificarea componenței comisiei de recepție parțială privind lucrarea ”Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sînnicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor”
109/18.03.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Beres Maria Andrea pe post de muncitor necalificat la Compartiment piețe, târguri al orașului Săcueni
110/19.03.2019 Dispoziția cu privire la modificarea contractului individual de muncă al numitului Bokor Ferencz
111/20.03.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 23.04.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
112/20.03.2019 Dispoziția privind delegarea unor atribuții salariatului Muranyi Attila având funcția de șofer la UAT Săcueni
113/20.03.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii cu privire la inventarierea bunurilor mobile din urma reabilitării Căminului cultural
114/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Rezmuves Maria
115/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Jeremias Etelka
116/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Elisabeta
117/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Attila
118/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Florica
119/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
120/20.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Dombi Edih
121/21.03.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
122/22.03.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii martie 2019
123/22.03.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
124/22.03.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Fuzesi Monika pe post de inspecor de specialitate la Compartiment implementare proiecte europene
125/25.03.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Ileana
126/25.03.2019 Dispoziția privind încetarea exercitării temporare a funcției publice de șef serviciu contabilitate a d-nei Bocor Andrea
127/25.03.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de șef serviciu a d-nei Bocor Andrea
128/25.03.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: ”Achiziții utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi și publice în orașul Săcueni
129/28.03.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Angyal Gyorgy
130/29.03.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
131/29.03.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Mariana Pamela
132/29.03.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ferencik Claudia Krisztina
133/01.04.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Hamza Ștefan
134/01.04.2019 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale de afișaj pentru alegerea pentru Parlamentul European – 26.mai 2019
135/03.04.2019 Dispoziția privind privind desemnarea salariațilorcare pleacă în delegație în localitatea Munchen din Germania
136/03.04.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Rezmuves Zoltan
137/03.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Vasadi Irma Nadia
138/03.04.2019 Dispoziția privind actualizarea delimitării secției de votare nr.196 din oraș Săcueni, județul Bihor
139/04.04.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Varga Tiberiu
140/04.04.2019 Dispoziția privind concocarea Consiliului local al orașului Săcueni
141/05.04.2019 Dispoziția privind suspendarea ajutorului social a-nei Varga Matisan Florica
142/08.04.2019 Dispoziția privind concocarea Consiliului local al orașului Săcueni
143/10.04.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Hendre Maria
144/10.04.2019 Dispoziția privind delegarea unui reprezentant al Primăriei orașului Săcueni în Consiliul de Administrație a Liceului Teoretic ”Petofi Sandor” Săcueni
145/11.04.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Egeresi Zsigmond
146/11.04.2019 Dispoziția cu privire aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a ”Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020”, a Planului de integritate la nivelul U.A.T. ORAȘUL SĂCUENI, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare și desemnarea responsabilului de coordonarea și implementarea Planului de integritate
147/11.04.2019 Dispoziția privind numirea responsabilului cu Registrul Funcțiiloe sensibile în cadrul UAT Orașul Săcueni
148/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Demian Ecaterina
149/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Hamza Ioan
150/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hamza Gyongyi
151/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Eva
152/12.04.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii aprilie 2019
153/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Agnes
154/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Boszormenyi Eniko
155/12.04.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Kalo Hajnal
156/15.04.2019 Dispoziția privind reorganizarea Comisiei de minitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul UAT orașul Săcueni
157/15.04.2019 Dispoziția privind completarea Dispoziției nr.104 din 05.noiembrie 2001
158/16.04.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planurilor de servicii
159/17.04.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
160/22.04.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat zuiperior a unor salariați
161/24.04.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
162/24.04.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Feher Imre Istvan pe post de muncitor necalificat la Primăria orașului Săcueni
163/02.05.2019 Dispoziția privind aprobrea asigurării combustibilului necesar pentru profilarea și nivelarea drumurilor din Ciocaia
164/02.05.2019 Dispoziția privind promovarea în grad profesional imediat superior al salariatului Kovari Sandor
165/02.05.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
166/08.05.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Csomakozi Tamara
167/08.05.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Horvath Eva
168/09.05.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Munchen din Germania
169/15.05.2019 Dispoziția privind desemnarea responsabilului cu ALOP (angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor) în cadrul UAT orașul Săcueni
170/15.05.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
171/17.05.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
172/20.05.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social d-nei Varga Florica
173/20.05.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
174/20.05.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Bala Renata Beata
175/20.05.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nai Balog Pirosca
176/20.05.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii mai 2019
177/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Balai Attila Ignacz
178/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Erzsebet Agnes
179/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Annamaria
180/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Rozalia
181/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Mindrut Katalin Angela
182/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Gyula Tibor
183/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Boby
184/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Szilagyi Ibolya Veronika
185/22.05.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Adela
186/22.05.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Vig Exmeralda Kinga
187/22.05.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Iuliu Simon
188/22.05.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Anabela
189/23.05.2019 Dispoziția privind delegarea unor atribuții și modificarea fișei postului salariatului Guba Iosif – inspector protecția civilă în cadrul compartimentului protecția civilă
190/23.05.2019 Dispoziția privind inetrzicerea comercializării băuturilor alcoolice în ziua votării – 26.mai 2019 pe o distanță de 500 metri în jurul spațiilor de protecție ale sețiilor de votare de pe raza orașului
191/27.05.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei pentru procedură de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului ce are ca obiect ”Furnizarea de combustibil lichid, motorină pentru alimentarea utilajelor și autoturismelor care formează parcul auto al orașului Săcueni”
192/29.05.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Stan Rodica
193/03.06.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei pentru procedura simplificată în vederea atribuirii contractului de lucrări care are ca obiect ”Proiectare și execuție rest de executat pentru obiectiv – Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor”
194/03.06.2019 Dispoziția privind constituirea Grupului de lucru în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral la nivelul orașului Săcueni
195/11.06.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
196/12.06.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptațimpentru obiectivul:”Proiectare și execuție rest de executat pentru obiectiv – Modernizarea străzilor în satele Cadea și Sânnicolau de Munte, orașul Săcueni, județul Bihor”
197/13.06.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Szilagyi Ludovic
198/13.06.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Zambo Maria
199/13.06.2019 Dispoziția privind repunerea ajutorului social d-nei Balazs Maria
200/14.06.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Farkas Monika Iutka
201/18.06.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii
202/18.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Angyal Rozalia Hermina
203/18.06.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii
204/19.06.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor la procedura simplificată ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
205/19.06.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iunie 2019
206/19.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Alexandru
207/19.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Horvath Jozsef Sandor
208/19.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Alexandru
209/21.06.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Varga Emma Ecaterina
210/24.06.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei numitei Orosz Izaura Gyongyi
211/24.06.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
212/24.06.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
213/26.06.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planurilor de servicii
214/26.06.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: Proiectare și execuție lucrări de construire în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
215/27.06.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 28.06.2019 – 16.07.2019
216/27.06.2019 Dispoziția cu privire la instituirea serviciului de permanență la sediul Primăriei orașului Săcueni în caz de iminență a producerii unor situații de urgență
217/27.06.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Mindrut Katalin Angela
218/28.06.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Csomakozi Tunde pe post de asistent personal
219/28.06.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii de negociere privind comncesionarea a două terenuri pentru construire case familiale
220/28.06.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Nyiradony din Ungaria
221/02.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
222/04.07.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Caralina Maria
223/04.07.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrările:”Execuție lucrări deviere rețea apă și canalizare în zona casei de cultură, str.Libertății, nr.18/A”
224/04.07.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrările:”Desfundare mecanică a șanțurilor (inclusiv transport) pentru UAT oraș Săcueni”
225/12.07.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Petes Melinda
226/15.07.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Ciurchelea Timea
227/15.07.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Varga Matisan Florica
228/15.07.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Hendre Erzsebet Eva
229/15.07.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Sarkadi Rozalia
230/16.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
231/16.07.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
232/17.07.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 18.07.2019 – 24.07.2019
233/18.07.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-lui Balla Imre
234/18.07.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Balla Imre
235/18.07.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Balla Imre
236/18.07.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii iulie 2019

237/23.07.2019 Dispoziția privind numirea consilierului de etică în cadrul U.A.T. Orașul Săcueni
238/25.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
239/26.07.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
240/30.07.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Gergely Sandor ca urmare a acordului părților
241/01.08.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de consilier achiziții publice
grad profesional asistent în cadrul compartimentului achiziții publice a doamnei Dormany Beata
242/02.08.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de secretar general al U.A.T. Săcueni a doamnei Galamb Gabriela
243/02.08.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 5 – 16.august 2019
244/02.08.2019 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului Săcueni
245/05.08.2019 Dispoziția pentru numirea membrilor grupului de Coordonare (Taskforse) pentru incluziunea romilor, prin programul ROMACT
246/05.08.2019 Dispoziția privind nominalizarea membrilor echipei mobile de intervenție în cazul violență domestică
247/05.08.2019 Dispoziția privind actualizarea Dispoziției nr.63/14.03.2018 privind componența comitetului local pentru situații de urgență
248/09.08.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Szabo Jazmin Csilla
249/09.08.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorității publice al orașului Săcueni la data de 23.septembrie 2019 pentru ocuparea unor funcții publice vacante
250/09.08.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor la concursul organizat în data de 16.09.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
251/12.08.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
252/12.08.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
253/12.08.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
254/12.08.2019 Dispoziția privind desemnarea d-nei Kovacs Edita-Aliza pentru înlocuirea secretarului general al orașului
255/14.08.2019 Dispoziția privind aprobarea asigurării combustibilului necesar pentru autoutilitara frigofifică
256/14.08.2019 Dispoziția privind constituirea unei comisii pentru monitorizare proiectelor în derulare la nivelul UAT oraș Săcueni
257/19.08.2019 Dispoziția privind expirarea perioadei de stagiu a d-lui Nagy Botond și încadrarea în funcția de referent gradul I
258/20.08.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei domnului Hamza Iuliu Simon
259/20.08.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Rezmuves Zoltan
260/20.08.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Lakatos Stefan Albert
261/21.08.2019 Dispoziția privind modificarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Monika
262/22.08.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii august 2019
263/22.08.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Ioan
264/30.08.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Kis Mihai
265/30.08.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planurilor de servicii
266/03.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
267/06.09.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Gyermely din Ungaria
268/06.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-lui Zambo Alexandru
269/09.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrările: ”Construire bază sportivă în oraș Săcueni jud.Bihor”
270/11.09.2019 Dispoziția privind angajarea pe durată determinată a d-nei Palfi Noemi în funcția de consilier personal al primarului
271/13.09.2019 Dispoziția privind suspendarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
272/13.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului de specialitate al Autorității publice al orașului Săcueni la data de 22 octombrie 2019 pentru ocupareaunor funcții publice vacante
273/13.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 10.10.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
273/13.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Varga Florica
275/16.09.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor privind achiziția de lucrările:”Întreținere curentă drum comunal modernizat-DC 13, orașul Săcueni, județul Bihor”
276/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-nei Hamza Iren
277/16.09.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei
278/16.09.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eszter-Erzsebet
279/16.09.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hamza Eva
280/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Eva
281/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Lakatos Ecaterina Viorica
282/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numiei Hamza Eszter Aliz
283/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Magdalena
284/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Erika Csilla
285/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Elisabeta Margareta
286/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balaj Monica
287/16.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bala Renata Beata
288/17.09.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
289/18.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilorprivind lucrarea:”Desfundare mecanică a șanțurilor și a rogolelor carosabile în orașul Săcueni și satele aparținătoare”
290/18.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Ieremias Hajnal
291/18.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Ieremias Hajnal
292/18.09.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
293/18.09.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durată nedeterminată a d-lui Kiss Zoltan pe post de muncitor calificat la Primăria orașului Săcueni
294/19.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
295/19.09.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului servicii pentru minora Hamza Denisa Rebeca
296/20.09.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
297/20.09.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind lucrările:”Asternere covor asfaltic de întreținere 1,2 km orașul Săcueni”
298/23.09.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Budapest din Ungaria
299/24.09.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Eszter Erzsebet
300/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
301/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
302/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
303/24.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Balogh Liliana
304/24.09.2019 Dispoziția privind încetarea în vederea recuperării ajutorului social d-nei Hamza Eszter Erzsebet
305/24.09.2019 Dispoziția privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Săcueni, județul Bihor, pentru Alegerea Președinetui României – 2019
306/24.09.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Matisan Florica
307/24.09.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliul local al orașului Săcueni
308/25.09.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Szilagyi Maria
309/25.09.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii septembrie 2019
310/25.09.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-nei Kovacs Gabriela Cristina ca urmare a acordului părților
311/25.09.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector debutant în cadrul Direcției de asistență socială a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Kovacs Gabriela Cristina
312/25.09.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Dombi Erzsebet
313/25.09.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inpector debutant în cadrul compartimentului registru agricol a Primăriei orașului Săcueni a domnului Bolos Gheorghe Alexandru
314/30.09.2019 Dispoziția privind constituirea unei comsie de evaluare a ofertelor, la procedura simplificată ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
315/30.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Hamza Monika
316/30.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Varga Matisan Florica
317/30.09.2019 Dispoziția privind modificarea în vederea recuperării sumei necuvenite ajutorului social d-nei Varga Matisan Florica
318/01.10.2019 Dispoziția privind constuirea comsiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea:”Reparații curente la Căminul Cultural din localitatea Sânnicolau de Munte”
319/01.10.2019 Dispoziția privind expirarea perioadei de stagiu a d-rei Fuzesi Monika și încadrarea în funcția de inspestor de specialitate gradul II
320/01.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor specialiști externi numiți experți cooptați pentru obiectivul: ”Proiectare și execuție lucrări de construire centru comunitar în orașul Săcueni în cadrul proiectului ”Înființare centru multifuncțional comunitar, oraș Săcueni”
321/01.10.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Matisan Florica
322/01.10.2019 Dispoziția privind majorarea indemnizației lunare a primarului orașului cu 25 % pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
323/02.10.2019 Dispoziția privind modificarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Petre
324/02.10.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
325/02.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei pentru recepția sortimentelor de piatră pentru contractul ce are ca obiect:”Achiziție piatră pentru oraș Săcueni și satele aparținătoare
326/04.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 30.10.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
327/08.10.2019 Dispoziția privind acoperirea cheltuielilor de perfecționare a funcționarilor publici
328/10.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluarea ofertelor depusă în cadrul cumpărării directe ce are ca obiect:Servicii de arhivare a documentelor Liceului Tehnologic, nr.1 Cadea în baza Acordului de parteneriat Anexa 1 la HCL NR.98/31.07.2019
329/10.10.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminata a d-lui Kun Robert Attila pe post de muncitor calificat la Primăria orașului Săcueni
330/14.10.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Costin Vasile
331/14.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea:”Reparații curente la Căminul Cultural din localitatea Cadea”
332/15.10.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei d-nei Milotai Izabella
333/18.10.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea Planului de servicii
334/18.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție finală privind lucrările:”Întreținere curentă drum comunal modernizat DC 13, orașul Săcueni, județul Bihor”
335/18.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor pentru achiziție de lucrări:”Modernizare drum comunal DC 12 tronson între pozițiile km 4+730-km 5+240”, ”Pietruire drum comunal DC 5 Săcueni-Cherechiu” și ”Pietruire drum comunal DC 15”
336/18.10.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-nei Budai Timea
337/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
338/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane din cadrul Liceului Teoretic Petofi Sandor pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
339/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Cadea pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
340/18.10.2019 Dispoziția privind desemnarea unor persoane din cadrul Scolii Gimnaziale Toldy din Sânnicolau de Munte pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar contabilă și stabilirea intinderii prejudiciilor și recuperarea acestora conform Deciziei Camerei de Conturi Bihor nr.25/2019
341/18.10.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Ramona
342/22.10.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-nei Pop Irina
343/22.10.2019 Dispoziția privind delegarea unui reprezentant al Primăriei orașului Săcueni în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Liceului Teoretic ”Petofi Sandor” Săcueni
344/22.10.2019 Dispoziția privind împuternicirea reprezentării unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
345/22.10.2019 Dispoziția privind modificarea numărului de tichete sociale
346/23.10.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
347/23.10.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii octombrie 2019
348/24.10.2019 Dispoziția privind împuternicirea unei persoane minore la încheierea actelor de dispoziție
349/24.10.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de concurs și comsiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 25.11.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante la Primăria orașului Săcueni
350/25.10.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
351/30.10.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 31.10.- 01.11.2019
352/31.10.2019 Dispoziția privind repunerea ajutorului social d-nei Balazs Maria
353/04.11.2019 Dispoziția cu privire la încetarea contractului individual de muncă a d-lui Biro Andrei Zoltan ca urmare a acordului părților
354/05.11.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-lui Meszaros Sandor Elek pe post de casier la Compartiment administrativ gospodărire deservire
355/06.11.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de inspector în cadrul compartimentului registru agricol a Primăriei orașului Săcueni a domnului Biro Andrei Zoltan
356/06.11.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Balogh Andras
357/07.11.2019 Dispoziția privind desemnarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 08.11.2019
358/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea hamiliei numitei Angyal Juliana
359/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Esmeralda
360/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Horvath Etelka
361/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Mariana Pamela
362/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Varga Paulina Luminita
363/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului
Varga Pal
364/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Dombi Lajos
365/07.11.2019 Dispoziția privind încetarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Onodi Henrietta Noemi
366/07.11.2019 Dispoziția privind interzicerea distribuirii și comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 m de la secțiile de votare
367/08.11.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
368/11.11.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minora Orosz Samanta Elisabeta
369/11.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 12.12.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
370/11.11.2019 Dispoziția privind aprobarea asigurării combustibilului necesar pentru colectarea deșeurilor
371/13.11.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii pentru minorul Ieremias Roland Florin
372/13.11.2019 Dispoziția privind modificarea și recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Bilibok Eniko Emma
373/14.11.2019 Dispoziția privind constituirea și componența Grupului de lucru local POAD
374/18.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la clădirea aflată în proprietatea UAT Săcueni din localitatea Ciocaia, nr.72-427-73”
375/18.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Reparații curente la trotuarele din localitatea Ciocaia, orașul Săcueni”
376/18.11.2019 Dispoziția privind încetarea în vedrea recuperării ajutorului social d-lui Szilagyi Emeric
377/18.11.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii noiembrie 2019
378/18.11.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social
379/18.11.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitului Csomakozi Ianos
380/19.11.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatei Hamza Matilda
381/19.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrării: ”Pietruire drum comunal DC 5, Săcueni-Cherechiu
382/19.11.2019 Dispoziția privind numirea în funcția publică de consilier achiziții publice în cadrul compartimentului de achiziții și investiții a Primăriei orașului Săcueni a doamnei Ardelean Carmen Marta
383/20.11.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Nagy Ibolya
384/21.11.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Szilagyi Ludovic
385/22.11.2019 Dispoziția cu privire la încetarea de drept al contractului individual de muncă al d-lui Barta Andras Kalman
386/22.11.2019 Dispoziția privind interzicerea distribuirii și comercializării băuturilor alcoolice pe o rază de 500 m de la secțiile de votare
387/25.11.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție pentru următoarele servicii:”servicii arhivare a documentelor Liceului Tehnologic nr.1 Cadea”
387/25.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:”Modernizare drum comunal DC 12 tronson între pozițiile km 4+730-km 5+240”
389/25.11.2019 Dispoziția cu privire la angajarea pe durata nedeterminată a d-nei Hasznosi Monika pe post de curier la Primăria orașului Săcueni
390/26.11.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Hradec Kralove din Republica Ceha
391/27.11.2019 Dispoziția privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balogh Ileana
392/27.11.2019 Dispoziția privind privind constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului oraşului Săcueni
393/29.11.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
394/29.11.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Pietruire drum, reparații șanțuri și tuluz în loc.Cubulcut. DC 15, tronson 4+103-4+253”
395/02.12.2019 Dispoziția privind încetarea ajutorului social d-lui Gavra Janos
396/02.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social aferent lunii decembrie 2019
397/02.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție:”Modernizare drumuri agricole de exploatație în oraș Săcueni, jud.Bihor”
398/04.12.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de licitație pentru obiectivul Echipamente pentru dotarea unităților învățământ aparținân UAT Săcueni
399/04.12.2019 Dispoziția privind desemnarea salariaților care pleacă în delegație în localitatea Nyiradony din Ungaria
400/04.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 10.01.2020 pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria orașului Săcueni
401/04.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor:”Realizare instalație electrică tip subconsumator la incubator”
402/06.12.2019 Dispoziția privind actualizarea și completarea Dispoziției nr. 247/05.08.2019 privind componența comitetului local pentru situații de urgență
403/06.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția lucrărilor:”Reparații curente la gardul clădirii situate în licalitatea Ciocaia, nr.427-73”
404/06.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția lucrărilor:”Executare instalație de racordarea sistem de climatizare instalație electrică”
405/11.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție pentru următoarele lucrări:”Reabilitare invelitoare din țiglă la Școala Toldy Sânnicolau de Munte”
406/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Varga Petre
407/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitului Hamza Eva
408/12.12.2019 Dispoziția privind angajarea pe durată nedeterminată a d-rei Toro Monika pe post de muncitor calificat – salvamar – la Primăria orașului Săcueni
409/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Kanalas Erzsebet
410/12.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balazs Fani
411/12.12.2019 Dispoziția privind recuperarea alocației pentru susținerea familiei numitei Hendre Rita
412/13.12.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
413/13.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în data de 20.01.2020 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Primăria orașului Săcueni
414/13.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Balog Malvina
415/13.12.2019 Dispoziția privind încetarea alocației pentru susținerea familiei numitei Daroczi Olga Ilona
416/16.12.2019 Dispoziția privind formarea comsiei de evaluare și selecție de parteneri privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020
417/16.12.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
418/16.12.2019 Dispoziția privind formarea comsiei de casare a mijloacelor fixe și a obievtelor de inventar
419/19.12.2019 Dispoziția privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție:”Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor”
420/19.12.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de recepție parțială pentru obiectivul de investiție:”Execuție instalație de încălzire la grădinița din Cubulcut”
421/19.12.2019 Dispoziția privind constituirea comsiei de evaluare a ofertelor pentru achizițiile de lucrări:”Execuție lucrări de amenajări exterioare la casa de cultură din localitatea Săcueni”
422/20.12.2019 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.7 a bugetului local din anul 2019
423/23.12.2019 Dispoziția privind convocarea Consiliului local al orașului Săcueni
424/23.12.2019 Dispoziția privind nominalizarea responsabililor cu riscurile sistemului de control intern managerial din cadrul UAT orașul Săcueni
425/23.12.2019 Dispoziția privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial al UAT orașul Săcueni
426/24.12.2019 Dispoziția privind rectificarea varianta nr.8 a bugetului local din anul 2019
427/24.12.2019 Dispoziția privind desemnmarea viceprimarului care îl va înlocui pe primarul orașului în perioada 30.decembrie – 9.ianuarie 2020
428/30.12.2019 Dispoziția privind aprobarea cheltuielilor de înmormântare a decedatului Lakatos Gyula
429/30.12.2019 Dispoziția cu privire la aprobarea planului de servicii
430/30.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-lui Hamza Ioan
431/30.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Balazs Maria
432/30.12.2019 Dispoziția privind acordarea ajutorului social d-nei Hendre Viorica
433/30.12.2019 Dispoziția privind alocarea secvențelor de numere pentru înregistraraea corespondenței în registrele de intrare-ieșire ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Săcueni pentru anul 2020
434/31.12.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
435/31.12.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
436/31.12.2019 Dispoziția cu privire la majorarea indemnizației lunare pentru persoane cu handicap grav începând cu data de 1 ianuarie 2020
437/31.12.2019 Dispoziția privind acordarea unei gradații corespunzătoare tranșei de vechime a unor salariați
438/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Orosz Annamaria
439/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Kerekes Terezia
440/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Fekete Ecaterina
441/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al domnului Nagy Botond
442/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al domnului Toth Istvan
443/31.12.2019 Dispoziția cu privire la majorarea salariului de bază asistenților personali ai persoanelor cu handicap, angajați la Unitatea Administrativ Teritorială oraș Săcueni
444/31.12.2019 Dispoziția privind majorarea salariului de bază al doamnei Hendre Erzsebet
445/31.12.2019 Dispoziția privind desemnarea d-rei Galamb Gabriela, Kozma Emese, Brata Agneta-Maria și cu îndeplinirea atribuției privind operațiunile de actualizare și modificare a Registrului electoral precum și întocmirea listelor electorale permanente necesare desfășurării alegerilor