Soluțiile localităților partenere ROMACT de limita impactului criyei generate de COVID19 asupra comunităților de romi