„Servicii de asistență socială pentru centrele de zi din localitățiile: Ciocaia, Cadea, Cubulcut, Sônnicolau de Munte pe perioada de Sustenabilitate a proiectului „Reducerea numărul persoanelor aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată in Săcueni” Cod SMIS 127932”