Proces Verbal – Ședința extraordinară al Consiliului Local al Orașului Săcueni din data de 8 ianuarie 2018