Proces Verbal – Ședința extraordinară al Consiliului Local al Orașului Săcueni din data de 15 ianuarie 2018