Proces verbal privind încheierea perioadei de consultare publică pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Oraș Săcueni (SIDU)
Documentația se poate accesa la secțiunea “Primăria Săcueni – Programe și strategii