Lista funcțiilor din Administrația Publică Locală Săcueni din categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii 153/2017 art. 33