HOTĂRÂRE NR. 74 – privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătăți publice în aplicarea Hotărârii de Guvem nr. 1090 din 07 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începănd cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19