Anunț anulare procedură de vânzare teren nr. CF 56025