Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)