Anunț licitație concesionare clădire identificat prin nr. cad.50434 Săcueni