Anunț închirierea unui imobil de 200mp nr. cf. 55686