Anunț închirierea unui imobil-teren situat în satul Cadea, oraș Săcueni