Anunț în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Săcueni”