Anunț de tip erată nr 321 / 17.01.2023 pentru atribuirea contractului de “Servicii de catering, masa caldă pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului Teoretic “Petőfi Sándor”, Oraș Săcueni, județul Bihor”- cod cpv 55524000-9 servicii de catering pentru școli