Anunț de selecție parteneri in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Anunt rezultat procedura de selectie