Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant