Parcul Industrial din Săcueni își așteaptă investitorii


Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (ADLO), în calitate de administrator al Parcului Industrial Săcueni, cu sprijinul Consiliului Județean Bihor și al U.A.T. Orașul Săcueni are ca obiectiv atragerea de investitori în parcul industrial din orașul Săcueni.

Parcul Industrial Săcueni este situat la o distanță de 43 de km de Oradea și la 5 km de granița cu Ungaria, având acces direct la Drumul Național DN 19D.

Parcul are o suprafață de 5,07 hectare. Titlul de parc industrial a fost obținut prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5425/03.08.2018, cu modificările ulterioare, respctiv Ordinul nr.519/2021.

Administratorul urmăreşte ca în Parcul Industrialsă se desfăşoare, cu preponderenţă, următoarele activităţi:

a) de PRODUCȚIE – în care predomină îndustria prelucrătoare, serviciile de distribuție, de depozitare mărfuri, logistică și transport;

b) de SERVICII –  în care predomină activitățile financiar bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor, inclusiv serviciile conexe care conferă domeniul de specializare al parcului industrial și prin care este sprijinită dezvoltarea acestor activități.

Costuri de folosință și de administrare:

Costurile anuale de folosință și de administrare pentru Parcul Industrial Săcueni sunt: 

– Costul de folosință: 0,16 €/mp/an + TVA, adică 4,00 euro/mp/25 ani (activități de PRODUCȚIE)

– Costul de folosință: 0,18 €/mp/an + TVA, reprezentând 4,50 euro/mp/25 ani (activități de SERVICII)

– Taxa de administrare: 0.4€/mp/an + TVA

În cazul investițiilor a căror valoare este de minimum 1.000.000 Euro fără TVA, atribuirea unităților disponibile va fi realizată prin negociere directă.

Facilități oferite:

Companiile care se localizează în parcurile industriale beneficiază de următoarele facilități:

  • scutire de la plata impozitului datorat pentru clădiri și terenuri
  • suport oferit de societatea administrator în relația cu instituțiile publice
  • posibilitatea introducerii specializărilor dorite de companii la școlile profesionale din județul Bihor

Utilități și dotări:

Investitorii noștri vor avea la dispoziție 6 loturi având dimensiuni cuprinse între 1.825 mp – 15.054 mp, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, 1 stație de autobuz și 32 de locuri de parcare, energie electrică, sistem modern de iluminat stradal și perimetral și monitorizare video 24/7 a parcului industrial.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parcului Industrial Săcueni se poate consulta accesând  site-ul societății ADLO: www.adlo.ro.

Cei interesați, pot trimite scrisoare de intenție care este accesibiliă pe site-ul www.adlo.ro urmând a fi notificați la adresa de email menționată în scrisoare de intenție transmisă, când se organizează sesiuni de licitație. Totodoată, informații suplimentare pot fi solicitate și pe adresa de email contact@adlo.ro.

În cursul lunii iunie 2021 urmează lansarea licitației pentru parcelele destinate construirii halelor/clădirilor în vederea desfăurării activităților de producție și de servicii.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul societății din Oradea, str. Primăriei, nr. 3, parter, județul Bihor sau se poate trimite email la adresa: contact@adlo.ro.