Taxa specială de salubrizare

Dorim să informăm populația că, în conformitate cu Hotărârea Locală nr. 122 a Consiliului Local din Săcueni, valoarea taxei de salubrizare pentru persoanele care locuiesc în orașul nostru și în satele aparținătoare este de 12 lei / persoană / lună. Dacă există mai multe persoane care locuiesc într-o gospodărie, această sumă trebuie înmulțită cu numărul de persoane care trăiesc acolo.

Pentru a calcula taxa de salubrizare, persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie trebuie să depună o declarație de impunere până la 31 ianuarie 2021 la Departamentul de Impozite și Taxe Locale al Primăriei.

Privind locuintele inchiriate prorpietarul trebuie sa anexeze declaratiei urmatoarele documente:

– o copie a actului de identitate al proprietarului contractului de închiriere;
– o copie a contractului de închiriere sau de concesiune
– orice documente considerate relevante pentru determinarea taxei pentru deșeuri.

Pentru persoanele care nu depun declarația, Direcția Impozite și Taxe Locale a Primăriei va stabili suma datorată din oficiu și va trimite factura. Dacă la cineva se schimbă componența familială, trebuie să redepună declarația deimpunere în termen de 30 de zile, iar modificarea taxei va intra în vigoare din prima zi a lunii următoare depunerii acesteia.

Taxa specială de salubrizare se plătește lunar, până în ultima zi a lunii în care este scadentă, iar din ziua următoare se va percepe o dobândă de 1% pentru suma restantă, în funcție de fiecare lună sau fracțiune de lună.

Plata taxei speciale se poate face:

  • în numerar, la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale;
  • prin virament bancar, prin Trezoreria Marghita, beneficiar Oraşul Săcueni, CIF 4593474, în contul: RO66TREZ08221360206XXXXX;
  • prin mandat poştal, beneficiar Oraşul Săcueni, CIF 4593474, în contul: RO66TREZ08221360206XXXXX;
  • cu cardul bancar, prin intermediul P.O.S., la casieriile Compartimentul impozite şi taxe locale
  • online, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului www.GlobalPay.ro.

În cazul modificării procentului de majorări de întârziere prin prevederi legale, se va modifica procentul de majorări prevăzut.

Executarea silită a sumelor restante reprezentând taxa specială de salubrizare, se va face de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale, conform reglementările legale în vigoare aplicabile impozitelor şi taxelor locale Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al UAT Săcueni, trebuie să încheie contract cu AVE Bihor pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse. În cazul în care persoanele juridice nu au încheiat contract de prestare serviciu de salubrizare, se întroduce o taxa specială de salubrizare în valore de 150lei/firmă/lună care se va achita la UAT Săcueni.