Obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora

Poliția din Săcueni v-ă informează. Deținerea câinilor este reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2002. În sensul acestuia, câinii periculoși sunt grupate în două categorii: I. câinii de luptă și atac II. câinii din rasele American Staffordshre Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Braziliero, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor. Prin câinii agresivi se înțelege orice câine care mușcă sau atacă fără să fie provocat sau participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. Atenție! Nu intră în categoria câinilor agresivi câinii care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept într-o proprietate protejată de acel câine. Proprietarii ai câinilor periculoși sau agresivi trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu fi fost condamnat. Proprietarii au obligația să depună la sediul la sediul poliției o adeverință eliberată de Asociația Chinologică Română din care rezultă încadrarea câinelui în categorie și o declarație pe propria răspundere din care reiese numărul de identificare a câinelui aplicat prin microcip, efectuarea vaccinării, efectuarea șterilizării câinii, existența unei asigurăr de răspundere civilă pentru eventuale pagube produse de câine. Accesul acestor câini este interzis în localurile publice, în mijloace de transport în comun sau în alte locuri publice. Accesul lor în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis nimai cu botniță și ținut în zgardă și leasă sau ham. Câinii periculoș din categoria I.-a indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați. În cazul schimbării adresei imobilului, în cazul pierderii sau decesul câinii proprietarul este obligat să declare în termen de 48 ore la sediul poliției. Acesta este o informare de la Poliția Orașului Săcueni. Pentru detalii, deținătorii să adreseze Poliției Orașului Săcueni! Totodată vă rugăm să informați cu privire la prevederile OUG 55/2002!