Hotărâri - 2017 -Martie - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hotărâri - 2017 -Martie

Hotararile Cons local. > 2017
18/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare
19/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
20/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizare drum de legătură Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”
21/13.03.2017 Hotărârea  privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizarea străzilor Cadea-Sânnicolau de Munte, județul Bihor”
22/13.03.2017 Hotărârea  privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Săcueni și Olosig orașul Săcueni, județul Bihor”
23/13.03.2017 Hotărârea privind  rezilierea unui contract de concesiune
24/13.03.2017 Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Hajdu Tibor
25/13.03.2017 Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Tivadar Gavril
26/13.03.2017 Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Handro Attila
27/13.03.2017 Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către Rheindt Arnold Tiberiu
28/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a Asociației Româno-Germană  ”Alsterdorf”
29/13.03.2017 Hotărârea privind  aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe pentru anul 2017 în cazul fundațiilor
30/13.03.2017 Hotărârea privind  respingerea scutirii de la plata impozitului pe teren extravilan
31/13.03.2017 Hotărârea privind  modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
32/13.03.2017 Hotărârea privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Săcueni
33/13.03.2017 Hotărârea privind  concesionare directă teren
34/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Înființare centru de învățământ în orașul Săcueni, județul Bihor”
35/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Modernizare drum comunal DC7 km.10+440-km 13+036, Oraș Săcueni”
36/13.03.2017 Hotărârea privind aprobarea asigurării cofinanțării de către Consiliul Local al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: „Reabilitare străzi în localitățile: Olosig, Ciocaia, Cubulcut, Săcueni, județul Bihor”
37/13.03.2017 Hotărârea privind respingerea  concesionare prin licitație publică al Parcului Dendrologic Săcueni
38/31.03.2017 Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi
39/31.03.2017 Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
40/331.03.2017 Hotărârea  privind aprobarea executiei a bugetului orașului Săcueni pe anul 2016
41/30.03.2017 Hotărârea  privind aprobarea extintedrii și introducerea în intravilanul orașului Săcueni a terenului în suprafață de 93500 mp
42/30.03.2017 Hotărârea  privind aprobarea bugetului de  venituri și cheltuieli pe anul 2017 la SC General Edilitar Construct SRL

417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz