Hotărâri - 2016 - Martie - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hotărâri - 2016 - Martie

Hotararile Cons local. > 2016

Hot19 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hot20 - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local al oraşului Săcueni

Hot21 - aprobarea ordinii de zi.

Hot22 - privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 1 - martie 2016

Hot23 - privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a "Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Ciocaia"

Hot24 - privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a ’’Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Cubuîcut”

Hot25 - privind introducerea In inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a "Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Cadea"

Hot26 - privind introducerea în inventarul oraşului Săcueni şi includerea în domeniul public al oraşului Săcueni a "Centrului de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa în localitatea Sânnicolau de Munte"

Hot27 - privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri

Hot28 - privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2015 la SC General Edilitar Construct SRL

Hot29 - privind aprobarea bugetului venituri şi cheltuili pe anul 2016 Ia S C General Edililar Construct S.R.L

Hot30 - privind modificarea art 2 al hotararii 114/2015

Hot31 - privind partciparea oraşului Sâcueni ca membru în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe langâ frontiera cu Ungăria,respectiv participarea oraşului Sâcueni la implementarea Măsurii 19 Dezvoltarea LEADER, finanţat prin PNDR 2014-2020

Hot32 - privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2016

Hot33 - privind aprobarea investiţiei: Amenajări exterioare şi CT la Grădiniţa Ciocaia respectiv reţele exterioare de apă şi canalizare

Hot34 - privind aprobarea investiţia: ’’Reabilitare căminul cultural din localitatea Cadea”

Hot35 - privind acordarea tichelelor sociale şi aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma lichelelor sociale în conformitate cu prevederile Legea nr: 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolara copiilor provenind din familii defavorizate

Hot36 - privind includerea în Strategia de Dezvoltare a oraşului Săcueni lista proiectelor de dezvoltare

Hot37 - privind prelungirea contractului de concesiune nr. 771 din 01.03.2011 încheiat între Consiliul Local al oraşului Săeueni şi dr, Roşca Katalin Monika, medic specialist medicinii de familie la „CMI Roşca Katalin Monika"

Hot38 - privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ teritoriala a oraşului Săcueni în anul şcolar 2016-2017

 

417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz