Anunț impozite pentru PJ - 2016 - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Anunț impozite pentru PJ - 2016

Informații publice
Către,
Toate persoanele juridice de pe raza administrativ teritorială a Orașului Săcueni
   În vederea aplicării Legii 227 / 2015, - Noului Cod Fiscal, în conformitate cu articolul 495, literele b), c), privind stabilirea impozitelor locale pentru anul fiscal 2016, toate persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015 clădiri cu destinație rezidențială, nerezidențiale sau mixtă, mijloace de transport, terenuri intravilane și extravilane, până la date de 31 martie 2016, aveți obligația de a depune declarații, însoțite de documente justificative:
Acte necesare luare în evidență imobil dobândit prin cumărare:
- Copie contract vânzare cumpărare, copie contract leasing, după caz
- Declarație de impunere tipizată
- În cazul reevaluării imobilului: raport de evaluare, balanță de verificare, notp contabilă, declarație rectificativă.
Acte necesare luare în evidență imobil dobândit prin construire:
- Copie autorizație construire
- Balanță de verificare din luna în care a fost înregistrat imobilul
- Nota contabilă
- Proces verbal de recepție a lucrării
- Declarație de impunere tipizată
Acte necesare luare în evidență teren:
- Copie contract vânzare cumpărare, copie contract leasing, după caz
- Copie schiță, plan de situații
- Declarație de impunere tipizată
Acte necesare luare în evidență autoturism înmatriculat în România:
- Copie contract vânzare cumpărare sau factura, după caz
- Copie contract leasing, după caz
- Copie carte identitate autoturism
- Declarație de impunere tipizată
- Fisa de înmatriculare (birou de copiat acte)
- În cazul vehiculelor peste 12 tone adeverință RAR cu tipul de suspensie
Acte necesare luare în evidență autoturism adus din strainatate:
- Copie contract vânzare cumpărare sau factura traduse şi legalizate
- Copie carte identitate autoturism
- Declaraţie de impunere tipizată
- Fişă de înmatriculare (birou de copiat acte)
 
Acte necesare luare în evidență taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate:
- Declaraţie de impunere tipizată
- Act de dobândire (după caz)
- Autorizaţia Serviciului de Urbanism (după caz)
Totodată pentru obţinerea avizului de funcţionare în conformitate cu H.C.L. Nr. 92 din data de 30.10.2015, privind desfăşurarea activităţilor economice pe teritoriul Oraşului Săcueni vă rugăm să ne prezentaţi următoarele documente:
- Cerere vizată;
-  Actul constitutiv sau Autorizatie conf. Lege nr. 507/2002 (xerocopie);
- Certificatul de înregistrare (xerocopie) şi certificat constatator pentru toate sediile secundare aflate pe raza U.A.T. Săcueni;
-  Autorizaţia sanitară de funcţionare, xerocopie;
- Autorizaţia sanitar- veterinară de funcţionare, xerocopie, dacă este cazul;
- Autorizaţia de mediu, (xerocopie dacă este cazul);
- Avizul organelor de pompieri (xerocopie dacă este cazul);
- Acordul şi avizele organelor de specialitate (ptr. medici, farmacii, cabinet radiologie, cinematografie);
- Extras de C.F. (actualizat max. 3 luni) şi contract de închiriere, (actul care atestă posesia legală a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea) xerocopie;
- Aviz pentru schimbarea destinaţiei încăperilor sau autorizaţia de construire (xerocopie dacă este cazul);
- Acordul colocatarilor, în cazul în care spaţiul are pereţi în folosinţă comună;
- Schiţă cu dimensiunile încăperilor şi suprafaţa terenului destinat;
- Contract de salubritate (xerocopie);
- Licenţa de difuzare a muzicii (de la Uniunea Compozitorilor - Inspectoratul Oradea - Bihor, Str. Principatele Unite, ap.8, parter, Oradea, 410195 Telefon:0259/410 815), licenţa de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Bihor -  tel. 0743 - 769 223 şi licenţa CREDIDAM (Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilosr Interpreţi, tel. 0722389510, 0744490766) - după caz
- Licenţa jocurilor de noroc însoţită de anexa - cu seria jocurilor expuse;
- Autorizaţie montare firma - dacă este cazul (xerocopie);
- Copie carte de identitate
- Dosar
Pentru unităţile comerciale cu profil de activitate de alimentaţie publică este necesară dovada achitării taxei de funcţionare în conformitate cu Legea 227 / 2015 art.475 alin. (3), aprobat prin H.C.L. 111 din data de 29.12.2015
Vă multumim !
417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz