Anunț impozite pentru Persoane Fizice - 2016 - Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Anunț impozite pentru Persoane Fizice - 2016

Informații publice
Către,
 Locuitorii Orașului Săcueni
     În vederea aplicării Legii 227 / 2015, - Noului Cod Fiscal, în conformitate cu articolul 495, literele a), c), privind stabilirea impozitelor locale pentru anul fiscal 2016, toate persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015 clădiri cu destinație rezidențială, nerezidențiale sau mixtă, mijloace de transport, terenuri intravilane și extravilane, până la date de 31 martie 2016, aveți obligația de a depune declarații, însoțite de documente justificative.
Documente necesare depunerii declarațiilor:
Pentru locuințe dobândite prin vânzare-cumpărare, donație:
- Contract vânzare cumpărare (notarial), donație, întreținere, certificat moștenitor, sentință definitivă, după caz;
- Copie act de identitate (CI);
- Certificat de Performanță Energetică – pagina clasificare energetică - după caz;
- Copie extras CF în anumite cazuri;
- Declarație - model ITL;
- Pentru clădirile nerezidențiale: raport de evaluare mai nou de 5 ani sau contract de vânzare cumpărare sau autorizație de construire după caz;
Pentru locuințe dobândite prin construire:
- Copie autorizatie construire
- Copie schita, plan de situatii
- Copie memoriu tehnic cu materiale de construcții utilizate;
- Copie CI
- Declaratie
- Copie extras CF, daca e cazul
Pentru scoatere din evidență a unui imobil prin vânzare-cumpărare:
- Declarație
- Contract de vânzare-cumpărare (notarială), donație, contract de rentă viageră, sentință definitivă
Pentru scoatere din evidență a unui imobil prin demolare:
- Declarație
- Copie autorizatie demolare
- Copie schita, plan de situatie
Pentru declarare terenuri:
- Carte de identitate
- Contract de vânzare-cumpărare (notarială), contract de donație (notarială).
- Extras carte funciară
- Titlu de proprietate (teren extravilan)
- Declarație de impunere (ITL)
Luare în evidență autoturism înmatriculat în România:
- Copie contract vânzare cumpărare, contract moștenitor, contract leasing, contract donație, factură
- Copie carte identitate autoturism
- Copie CI cumpărător (și vânzător după caz)
- Declarație
- Fisă de înmatriculare
Luare în evidență autoturism adus din străinătate:
- Copie contract vânzare cumpărare, tradus și legalizat
- Copie carte identitate autoturism
- Copie CI
- Declarație
- Fisa de înmatriculare
Scoatere din evidență autoturism:
- Copie contract vânzare cumpărare în cazul vânzării autoturismului
- Copie CI vânzător, cumpărător
- Fișă de înmatriculare
- Declarație de scoatre din evidență
- Certificat de radiere
- Carte de identitate al vehicolului
Acte necesare pentru scutire în cazul veteranilor de razboi, persoanelor prevazute în decret lege 118 / 1990, Legea  341 / 2004, Handicapați conform art. 456, lit. t):
- Cerere scutire
- Copie act ce dovedește calitatea de scutit (legitimație veteran, decizie sau hotărâre pentru decret lege 118/1990, certificat revoluționar)
- Copie CI (soț, soție)
- Copie certificat căsătorie
- Copie act casa
- Extras CF (nu mai vechi de 3 luni)
Acte necesare pentru scutire de impozit pe teren arabil, fânețe, păduri în suprafață de până la 5 ha, pentru veteranii de război, văduvele de război, văduvele veteranilor de război (Legea 24 / 2010):
- Cerere de scutire
- Copie carte de identitate
- Extras CF / acte doveditoare ale proprietății dacă nu e întabulat
- Copie legitimație de veteran
Documentele necesare acordarii scutirilor se depun până la data de 31 martie 2016, conform art. 495, litera d).
Vă multumim !
417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz