^
turn_on turn_off

Orașul Săcueni

ca unitate administrativ teritorială, este alcătuit din șase localități: localitatea urbană Săcueni și localitățile rurale Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, și Sânnicolau de Munte.

Anunțuri
Anunț concurs – post contractual vacant Deschide
2019-12-23
Anunț concurs – post contractual vacant Deschide
2019-12-10
Anunț concurs – funcție contractuala Deschide
2019-11-19
Anunț concurs – funcție contractuala Deschide
2019-10-31
Anunț concurs – funcție contractuala Deschide
2019-10-08
Toate anunțuri

Atenție !

2020-01-22

În urma proceselor de migrație care se desfășoară în Europa, Poliția de Frontieră Română a județului Bihor înștiințează comunitatea, că în localitatea noastră pot fi în trecere migranți. Din această cauză, roagă localnicii, că dacă observă străini care nu sunt membrii ai comunității noastre, să anunțe poliția la numărul de telefon 0769337103 (mobil) sau 0259352230 (fix).

Alegeri prezidențiale în România, 2019

2019-10-11

Vă informăm că alegerile Preşedintelui României vor avea loc la data de 10/24 noiembrie 2019.

Străzile arondate celor 10 secții de votare din orașul Săcueni și satele
aparținătoare pot fi consultate accesând următorul link.

Ajutor pentru cei care au datorii de impozite către bugetul local

2019-10-04

Dorim să vă informăm că in sedința de consiliu  din data de 30.09.2019 s-a aprobat Hotărârea Consiliului Local Săcueni nr.115/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Orașului Săcueni.

Aşezat in nordul judeţului Bihor, Oraşul Săcueni este localizat geografic la 47.35 grade latitudine şi 22.1 grade longitudine, pe cursul râului Ier, având o suprafaţă de 151,42 km2. Este la o distanţă de 40 km de municipiul Oradea (pe drumul european E671), 20 km de oraşul Valea lui Mihai şi 18 km distanţă de oraşul Marghita, limita nord-vestică aflându-se la frontiera cu Ungaria. Prima atestare documentară datează din 1214, în Evul Mediu fiind un oraş prosper, recent, recaştigându-şi din nou această titulatură. Conform legii 12 din 24 februarie 2004, Săcueni a fost declarat oraş: „Comuna Sacueni, judeţul Bihor, se declară oraş. Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânicolau de Munte aparţin oraşului Săcueni”. Deşi a fost trecut în categoria oraşelor, în fapt, Săcueni se află la graniţa dintre oraş şi comună. Câştigarea rangului de oraş a însemnat şi creşterea taxelor şi impozitelor, fără ca locuitorii să fi resimţit aspectele pozitive ale schimbării de statut. Deşi în ultimii ani s-au realizat câteva investiţii.
Zonificarea funcţională pe localităţi se realizează astfel: zone de locuit, zone cu instituţii şi servicii publice, zona cu unităţi economice, zone verzi, cu amenajări sportive sau de agrement, zone cu unităţi de gospodărire locală (inclusiv cimitire, platforme pentru depozitarea deşeurilor) şi echipare edilitară (puţuri de captare a apei, staţii de epurare etc) sau cu destinaţie specială, zone de căi ferate, respectiv zone cu amenajări rutiere. Conform PUG din 2002 al localităţii Săcueni, impărţirea pe zone se face procentual, intre zone cu instituţii publice şi servicii, locuinţe, unităţi agricole, spaţii verzi, sport-agrement, căi de comunicaţie şi transport, infrastructură tehnico-edilitară şi zone de gospodărie comunală. Structurarea internă a oraşului se realizează la nivelul localităţilor ce aparţin de unitatea administrativ teritorială. Există o parte urbană, care este practic o zonă din localitatea Săcueni, iar zonele din împrejurul celei centrale respectiv satele adiacente, sunt zone rurale. In zona urbană a Oraşului Săcueni se concentrează funcţiile orăşeneşti. Aici se află cele mai importante instituţii de interes public, majoritatea magazinelor, cat şi zonele destinate petrecerii timpului liber şi relaxării, deşi aceste suprafeţe sunt relativ mici. In sens mai restrâns, pentru localnici, centrul oraşului este reprezentat de parcul central, şi de clădirile de interes public care se găsesc in zonă: instituţiile administrative, principalele centre financiare, principalele instituţii de sănătate, instituţiile culturale, etc.