^
turn_on turn_off

Orașul Săcueni

ca unitate administrativ teritorială, este alcătuit din șase localități: localitatea urbană Săcueni și localitățile rurale Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, și Sânnicolau de Munte.

Anunțuri
Anunt concurs muncitor calificat Deschide
2019-08-22
Anunt concurs inspector debutant Deschide
2019-08-22
Anunţ concesionare locuri de case – 2 2019 Deschide
2019-07-09
Anunţ concesionare locuri de case 2019 Deschide
2019-06-10
P.U.Z. – Centru Educaţional Multifuncţinal Pentru Copii Şi Tineri În Situaţii De Risc “Copilul Jesus” Deschide
2019-06-05
Toate anunțuri

Alegeri în Parlamentul European, 2019

2019-04-25

Vă informăm că alegerile Parlamentului European vor avea loc la data de 26 mai 2019.

Străzile arondate celor 10 secții de votare din orașul Săcueni și satele
aparținătoare pot fi consultate accesând următorul link.


Orașul Săcueni și regiunea Valea Ierului va avea teatru din nou

2018-12-20

Astăzi, 20.12.2018 în clădirea muzeului din Săcueni cu prilejul unui comunicat de presă festiv doamna Manuela Irina Pătrășcoiu, director general al Agenției Naționale de Investiții (CNI), a înmânat Ordinul de începere a lucrărilor directorului companiei SC Simbac SA Oradea, domnului Neculai Manolică.

Ajută să putem ajuta !!!

2018-11-14

Am vrea să ajutăm această fetiță și părinții săi, din acest motiv am dori să solicităm ajutorul locuitorilor din Săcueni să colecteze toate felurile de capace din plastic utilizate în gospodărie! Pentru noi este doar deșeu, dar părinții primesc bani pentru ca ei să poată duce fetița lor la tratament! Să ajutăm și noi!

Aşezat in nordul judeţului Bihor, Oraşul Săcueni este localizat geografic la 47.35 grade latitudine şi 22.1 grade longitudine, pe cursul râului Ier, având o suprafaţă de 151,42 km2. Este la o distanţă de 40 km de municipiul Oradea (pe drumul european E671), 20 km de oraşul Valea lui Mihai şi 18 km distanţă de oraşul Marghita, limita nord-vestică aflându-se la frontiera cu Ungaria. Prima atestare documentară datează din 1214, în Evul Mediu fiind un oraş prosper, recent, recaştigându-şi din nou această titulatură. Conform legii 12 din 24 februarie 2004, Săcueni a fost declarat oraş: „Comuna Sacueni, judeţul Bihor, se declară oraş. Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânicolau de Munte aparţin oraşului Săcueni”. Deşi a fost trecut în categoria oraşelor, în fapt, Săcueni se află la graniţa dintre oraş şi comună. Câştigarea rangului de oraş a însemnat şi creşterea taxelor şi impozitelor, fără ca locuitorii să fi resimţit aspectele pozitive ale schimbării de statut. Deşi în ultimii ani s-au realizat câteva investiţii.
Zonificarea funcţională pe localităţi se realizează astfel: zone de locuit, zone cu instituţii şi servicii publice, zona cu unităţi economice, zone verzi, cu amenajări sportive sau de agrement, zone cu unităţi de gospodărire locală (inclusiv cimitire, platforme pentru depozitarea deşeurilor) şi echipare edilitară (puţuri de captare a apei, staţii de epurare etc) sau cu destinaţie specială, zone de căi ferate, respectiv zone cu amenajări rutiere. Conform PUG din 2002 al localităţii Săcueni, impărţirea pe zone se face procentual, intre zone cu instituţii publice şi servicii, locuinţe, unităţi agricole, spaţii verzi, sport-agrement, căi de comunicaţie şi transport, infrastructură tehnico-edilitară şi zone de gospodărie comunală. Structurarea internă a oraşului se realizează la nivelul localităţilor ce aparţin de unitatea administrativ teritorială. Există o parte urbană, care este practic o zonă din localitatea Săcueni, iar zonele din împrejurul celei centrale respectiv satele adiacente, sunt zone rurale. In zona urbană a Oraşului Săcueni se concentrează funcţiile orăşeneşti. Aici se află cele mai importante instituţii de interes public, majoritatea magazinelor, cat şi zonele destinate petrecerii timpului liber şi relaxării, deşi aceste suprafeţe sunt relativ mici. In sens mai restrâns, pentru localnici, centrul oraşului este reprezentat de parcul central, şi de clădirile de interes public care se găsesc in zonă: instituţiile administrative, principalele centre financiare, principalele instituţii de sănătate, instituţiile culturale, etc.